Pages

Solistički koncert
Solistički koncert
Gabrijela Škrabal
U ovom pismenom radu koji teorijski prati program solističkog koncerta bit će opisane kompozicije koje se nalaze na programu te njihovi skladatelji i specifičnosti razdoblja u kojima su skladali. Posebna pozornost bit će posvećena upoznavanju života skladatelja i njihovog glazbenog opusa te analizi oblika i interpretacijskih posebnosti pojedine kompozicije, a analiziran će biti sljedeći program: Giulio Caccini : Amor, ch'attendi?; G. F. Handel: Oh! had I Jubal's lyre; Franz Schubert:...
Sonata i funkcijska harmonija
Sonata i funkcijska harmonija
Marina Ban
Sonata i funkcijska harmonija - istraživanje tonaliteta kroz stilove naziv je mog diplomskog rada, koji se nadovezuje na završni rad, kojemu je domena bila istraživanje funkcijske harmonije razdoblja baroka. Stoga sam analizirala Sonatu za violinu i basso continuo u d-molu, op. 5, skladatelja Arcangela Corellija te sam detaljan analitički prikaz opisala tekstualno i u samoj partituri kroz sva četiri stavka (Preludio, Corrente, Sarabande i Giga). Nakon istraženog područja baroka,...
Songovi iz mjuzikala u zborskoj literaturi
Songovi iz mjuzikala u zborskoj literaturi
Ifigenija Zubak
Tema ovog diplomskog rada su Songovi iz mjuzikala u zborskoj literaturi. U poglavlju O mjuziklu upoznat ćemo povijest mjuzikla u Hrvatskoj i u svijetu, povijest njegova nastanka, što je sve potrebno za nastajanje mjuzikla, o mjuziklu kao filmskom žanru te o glazbenim oblicima koji su usko vezani uz mjuzikl. Slijedeće poglavlje će nam približiti nastavu Glazbene kulture i umjetnosti u općeobrazovnim školama. Diplomski rad objašnjava kako obraditi glazbene vrste i nastavi, medu kojima...
Stilizirani autoportret u drvu
Stilizirani autoportret u drvu
Josipa Stojanović
Kroz ovaj diplomski rad istražuje se tema autoportreta. Autoportret u kontekstu umjetničkog stvaranja i žanra u umjetnosti do osobnog stava prema temi i izradi autoportreta u drvu. Autoportret izradila sam u drvu lipe, a sam naziv Stilizirani autoportret u drvu objašnjava u ovom pogledu odstupanja u izvedbi koja su bila neizbježna za ovakav obujam posla u određenom vremenu. Ovim radom propitujem vlastitu osobnost, vlastito tijelo te sam se odlučila na ovakvu vrstu rada kako bi svoje...
Strategije aktivnog učenja u nastavi glazbene kulture
Strategije aktivnog učenja u nastavi glazbene kulture
Ana Matković
Nastava glazbe, pod nazivom Glazbena kultura u Republici Hrvatskoj i Muzička kultura u Republici Srbiji sastavni je dio jezgrovnog kurikuluma u osnovnoškolskom sustavu. Ciljno je usmjerena kulturnom razvoju uĉenika i razvijanju glazbenog ukusa putem upoznavanja glazbe kroz razliĉite glazbene aktivnosti. Tijekom posljednjih deset godina, nastava Glazbene kulture je okrenuta prema otvorenom kurikulumu i usmjerena je stjecanju brojnih glazbenih znanja, sposobnosti, vještina i stavova,...
Studija prostora
Studija prostora
Dorian Trepić
Rad prikazuje opis skupine umjetničkih djela izrađenih za potrebe završnog rada. Studiranjem slikarstva na trećoj godini akademije dolazim do situacije u kojoj počinjem više promatrati prostor. Crtajući i slikajući prostor kroz duži period shvaćam da se okrećem novom likovnom problemu. Prethodnih godina shvaćam da i na bazičnom crtanju akta, figure ili portreta često naglašavam dimenzije prostora interijera na pozadini svojih slika ili crteža te si kroz razgovore sa ostalim...
TAMBURA U ŠKOLSKOM SUSTAVU
TAMBURA U ŠKOLSKOM SUSTAVU
Darko Kujundžić
Tambura je danas jedan od važnijih kulturnih i umjetničkih dobara naroda koji žive na području istočne Europe i u pojedinim zapadnim zemljama. Ona nije samo narodni, folklorni instrument, ona je solističko i orkestralno glazbalo za koje postoje notni zapisi i transkripcije, čime muziciranje na tamburama prelazi na viši nivo te se tambura ravnopravno može nositi sa svim instrumentima koji se nalaze u klasičnim orkestrima. Programom nastave tambure omogućuje se učeniku stjecanje...
TAMBURAŠKI ORKESTRI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
TAMBURAŠKI ORKESTRI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Matija Medverec
Glavni su nositelji tamburaškoga muziciranja danas pojedinci ili skupine koji djeluju u okviru kulturno-umjetničkih društava te tamburu nastoje očuvati kao narodno glazbalo za svoju užu sredinu. Vrlo je važno obnavljati običaje i ne potisnuti ih u zaborav. Budući rad školskih glazbenih ansambla ponajprije ovisi o stručnosti i sposobnosti nastavničkog osoblja. Nedostatak literature, nedostatak stručnosti te nepostojanje unificiranosti sustava glavni su razlozi nepostojanja tambure...
TEMELJNA NAČELA GLAZBENO-PEDAGOŠKIH PRAVACA CARLA ORFFA, ZOLTÁNA KODÁLYA I EMILEA JAQUES-DALCROZEA
TEMELJNA NAČELA GLAZBENO-PEDAGOŠKIH PRAVACA CARLA ORFFA, ZOLTÁNA KODÁLYA I EMILEA JAQUES-DALCROZEA
Ivona Kir
Alternativne škole početkom 20. stoljeća javljaju se kao reakcija na kritike tadašnjeg nastavnog plana i programa. Pedagozi kritiziraju knjiško učenje i formaliziranu nastavu koja zanemaruje djetetove potrebe za kretanjem, kreativnim potvrđivanjem te prirodnim razvojem djeteta. Kritika u nastavi glazbe rezultira stvaranje pokreta i škola u kojima glazbeni pedagozi inventivnim metodičkim sustavima nastoje potaknuti razvoj glazbenih vještina pomoću pokreta, govora, improvizacije i...
Taktilna percepcija djece u osnovnoj školi
Taktilna percepcija djece u osnovnoj školi
Mia Štark
Na uzorku od N =28 djece (uzrast 10 – 11 godina) provedeno je istraživanje u svrhu magistarskog rada u kojemu je straživana važnost haptičke percepcije i svjesnost o tijelu u odnosu na vizualnu percepciju i utjecaj istih na kreativno i ekspresivno izražavanje djece te slobodu izražavanja. Njegovane su prostorno – spacijalna i tjelesno – kinestetička inteligencija. Istraživano je također koliko su učenici opušteni ili napeti u striktnoj okolini razreda i škole te koliko...
Tambura u Hrvatskoj i svijetu
Tambura u Hrvatskoj i svijetu
Željka Štelcer
Glavna pozornost ovoga rada usmjerena je prema tamburi u Hrvatskoj kroz njezin povijesni razvoj, dijelove, vrste i oblike, tamburaške sustave i najvažnije tamburaške skladatelje te prikazu srodnih glazbala iz obitelji lutnja-tambure koji se sviraju na većini kontinenata putem povijesnog aspekta, opisivanjem izgleda, mogućnosti, zastupljenosti, te ponekim izdvajanjem najpoznatijih svirača. Tambura, kao kordofono glazbalo, pripada obitelji lutnja koje se izdvajaju od svih glazbala po...
Televizija kao segment masovnih medija - multimedijalnost druge polovice dvadesetog stoljeća
Televizija kao segment masovnih medija - multimedijalnost druge polovice dvadesetog stoljeća
Ivan Matančević
Televizija kao najutjecajniji medij iz grupe masovnih medija ima snažan utjecaj u oblikovanju svijeta u kojem živimo, njezina priroda je njezin program, a njezin sadržaj je električna svijetlost. Televizija je medij koji mijenja društvene norme, stvara i oblikuje nove društvene vrijednosti, dok je u isto vrijeme isti taj medij sklon raznim manipulacijama od strane kapitala koji ga financira ili od strane politike. Mediji, među kojima se posebno ističe televizija, sudjelovali su ili...

Pages