Contact

Administrator: Marta Radoš, dipl.knjiž.prof.

E-mail: 

Tel/Fax: 031/ 224-299 ;224-217

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Trg Sv. Trojstva 3

31000 Osijek