Pages

"Apolonovi dvori" (Dolazak Featona na očeve dvore)
"Apolonovi dvori" (Dolazak Featona na očeve dvore)
Ebony Lasić
Pismeni završni rad napisan je na temu izrađenog završnog rada „Apolonovi dvori“ koji je bio inspiriran komadom iz Ovidijevih Metamorfoza. Osobna mašta potpomognuta stihovima iz davnina, prešla je u slikarski rad, kako bih izrazila vlastito divljenje prema prizoru doživljenom kroz Faetonove oči.
"Apolonovi dvori" (Dolazak Featona na očeve dvore)
"Apolonovi dvori" (Dolazak Featona na očeve dvore)
Ebony Lasić
Pismeni završni rad napisan je na temu izrađenog završnog rada „Apolonovi dvori“ koji je bio inspiriran komadom iz Ovidijevih Metamorfoza. Osobna mašta potpomognuta stihovima iz davnina, prešla je u slikarski rad, kako bih izrazila vlastito divljenje prema prizoru doživljenom kroz Faetonove oči.
"GLAZBENI VREMEPLOV"- DIDAKTIČKE MINIJATURE ZA NIŽE RAZREDE KLAVIRA
"GLAZBENI VREMEPLOV"- DIDAKTIČKE MINIJATURE ZA NIŽE RAZREDE KLAVIRA
Matko Brekalo
Cilj ovog završnog rada je stvaranje alternativnih pristupa klavirskog pedagogiji. Zbirkom didaktičkih minijatura Glazbeni vremeplov postavlja se multidisciplinarni pristup nastavi klavira, koji ima zadaću stimulirati i motivirati učenike za širim teorijsko-muzikološkim znanjima koji se povezuju uz samu skladbu. Krajnji rezultat korištenja ove zbirke u nastavi trebalo bi biti stilski izražajno sviranje te opće poznavanje glazbenih stilova, razdoblja i tehnika skladanja.U radu je...
ARTIST'S BOOK - ZNAK KAO GRAFIČKI IZRAZ
ARTIST'S BOOK - ZNAK KAO GRAFIČKI IZRAZ
Marija Brašnić
„Artist's book“ je specifično autorsko (umjetničko) djelo koje često ima oblik knjige. Odstupanja od njenog tradicionalnog oblika mogu biti manja ili veća, ovisno o samom autoru. Autor kroz vlastite ideje određuje primjene i proporcije vizualnog i tekstualnog dijela, materijale, tehnike, načine kao i druge osobitosti njene realizacije. Obično se objavljuje u malim nakladama, a nerijetko se realizira kao unikat.1 Odgovarajući hrvatski naziv za ovakav oblik umjetničkog djela...
Afektivno doživljavanje ravnoteže u umjetničkom djelu
Afektivno doživljavanje ravnoteže u umjetničkom djelu
Tamara Dević
U svom diplomskom radu govorim o uvodu uĉenika u svijet umjetnosti kroz doživljaj ravnoteže. Naglašavam afektivno podruĉje koje obuhvaća efekte, emocije, raspoloženja i osjećaje, i vodim se primarnošću tih afektivnih procesa – da bi nešto doživjeli, osjetili, nije nam potrebno određeno predznanje. Kroz afektivni dio uĉenika doživljaj postaje vrijednost koja potiĉe na daljnje uĉenje i nova zadovoljstva. Navodim opažanje kao svjesni osjetni doživljaj i geštalt kvalitetu...
Afrička glazba u nastavi glazbene kulture
Afrička glazba u nastavi glazbene kulture
Edvin Čajtinović
Pogledavši povijesni razvoj glazbene kulture može se vidjeti da su mnogi narodi sudjelovali u njenom stvaranju. Ispreplitanjem različitih kultura i različitih naroda razvijala se i glazbena kultura iz čega zaključujemo da je glazba multikulturalna umjetnost. Upoznavanjem vlastite kulture razvija se svijest o vlastitom kulturnom identitetu, a slušanjem glazbe drugog naroda upoznaje se i njegova kultura, što doprinosi razvoju interkulturalizma. Također, u razvoju učenikove...
Akcenti prolaznosti
Akcenti prolaznosti
Tamara Sekulić
Završni rad pod nazivom Akcenti prolaznosti je rezultat umjetničkih intervencija izvedenih u sklopu prostora stare tvornice „Slavonija tekstil“ u Osijeku. Već niz godina u šetnjama Osijekom pozornost mi privlače napuštene tvornice poput „Kožare“, „OLT-a“ i „Šibicare“. Razmišljala sam na koje bi se načine ti prostori mogli reaktivirati u umjetničkom smislu. Ugledavši zgradu „Slavonije“ obraslu korovom, širom otvorenih razbijenih vrata, ušla sam i poželjela...
Akt
Akt
Marin Meković
Crtež "Akt" prikazuje muškarca i ženu u sjedećoj pozi. Ono što slika prikazuje je miran i intiman trenutak između dvije osobe i dojam međusobne povezanosti i sigurnosti koji si pružaju. Svjetlo i sjene su građena linijom koje prate formu oblika i teksturu,zbog dobivanja dojma volumena i plastičnosti. Zbog prašnjavog svojstva ugljena linije su karakteristične i na mjestima sjena stapaju se u plohe. Akt kao izabrana tema me ispirirala zbog anatomije i ljepote ljudskog tijela,kao i...
Alternativa
Alternativa
Ena Gilih
Moja misija u ovom projektu je zamišljena na način da pokušam naslikati buntovnike modernog vremena na klasičan slikarski način.Kao predstavnike buntovnika modernog vremena izabrala sam „bikere“ koji se od većine populacije razlikuju po svojim živopisnim stilom života i odijevanja.Svojevrsne putujuće likovne instalacije sa specifičnim bodljikavim zakovicama, ukrašenim kožnim odjevnim predmetima, maramama, nakitom, prišivkama i tetovažama koje s velikim ponosom nose i vrlo...
Analiza ritma u slikarstvu
Analiza ritma u slikarstvu
Andrea Panjaković
Metodika nastave povijesti umjetnosti pomoću specifičnih metoda pokušava formalno, stilski i ikonološki analizirati umjetničko djelo. Analiza nam pomaže kako bismo raščlanili vizualni jezik na njegove paradigme (likovne elemente) i sintagme (kompozicijske elemente). Na taj način dobivamo cjeloviti uvid u likovno djelo. Istražujući kompozicijska načela, uspostavljajući odnose između elemenata te otkrivajući strukturu koju ti elementi izgrađuju, otkrivamo estetsku vrijednost....
Analiza vokalnih aspekata
Analiza vokalnih aspekata
Nela Milošević
Songs of Sanctuary jest opus od devet stavaka velškog skladatelja Karla Jenkinsa. Adiemus je serija vokalno-stilskih albuma i ujedno i naziv prve pjesme prvog albuma Adiemus: Songs of Sanctuary. Svaki Adiemus album je kolekcija pjesama koje se sastoje od vokalnih melodija i orkestra u pozadini. U radu je opisan život i stvaralaštvo skladatelja Karla Jenkinsa te njegova poznatija djela. Centralni dio rada posvećen je analizi vokalnih dionica gore spomenutoga djela te je naglasak na...
Analiza: L.V. Beethoven- Sonata op. 109., br. 30 u E-duru
Analiza: L.V. Beethoven- Sonata op. 109., br. 30 u E-duru
Nikolina Topić
Tema ovog pismenog rada jest analiza „Sonate op. 109 br. 30 u E-duru“Ludwiga van Beethovena. Rad je podijeljen na četiri poglavlja s potpoglavljima te uvod, zaključak, sažetak s ključnim riječima, literaturu i priloge. U uvodu čitatelj je informiran o općim karakteristikama skladatelja, kao i sonate. Obećala sam prikazati detaljnu analizu djela. U prvom poglavlju pod naslovom „O SKLADATELJU“ opisuje se dio skladateljeva života, opusa, karakter, način sviranja i njegov...

Pages