master's thesis
Televizija kao segment masovnih medija - multimedijalnost druge polovice dvadesetog stoljeća

Ivan Matančević (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
The Academy of Arts Osijek
Department of Fine Arts