Paginacija

KREATIVNOST U NASTAVI GLAZBENE KULTURE
KREATIVNOST U NASTAVI GLAZBENE KULTURE
Kristijan Žakić
Kreativnost je jedan od ključnih čimbenika koji utječe na unaprjeđenje kvalitete suvremene nastave. Nastavnici mnogobrojnim inventivnim didaktičkim i metodičkim postupcima, implementiranim u nastavi nastoje pospješiti ciljeve i ishode učenja i potaknuti učenike na aktivno stjecanje znanja.Otvoreni kurikulum, potvrđen Nacionalnim okvirnim kurikulumom, omogućio je rasterećenje nastavnog programa i smanjeni opseg gradiva te je otvorio mogućnosti kreativnom donošenju nastavnog...
KREIRANJE ULOGA U DRAMSKOJ PREDSTAVI TRG RATNIKA TRAŽEĆI SEBE U LIKU I LIKA U SEBI
KREIRANJE ULOGA U DRAMSKOJ PREDSTAVI TRG RATNIKA TRAŽEĆI SEBE U LIKU I LIKA U SEBI
Hana Kunić
U svom pisanom diplomskom radu, kroz opis procesa kreiranja uloga iz dramskih likova, studentica Hana Kunić otkriva način kako likovima zarobljenim u stranice papira udahnuti život i na koji je način ona od likova došla do uloga. Ovu specifičnu kreaciju ona analizira kroz proces rada na diplomskoj predstavi, pod mentorstvom izv. prof. Roberta Raponje, i uz pomoć asistenta Domagoja Mrkonjića. Uz Hanu Kunić, u predstavi igra njezin kolega Antonio Jakupčević, a svaki od njih igraju...
Kadar u slici
Kadar u slici
Kristina Farkaš
„Kadar u slici“ je rad temeljen na spoju filma i slike. Objašnjava kako je istraživanje filmskog okvira, njegovih sadržaja i vrsta u kojima se pojavljuje dovelo do zanimljivog prijelaza filma u slikarski oblik. Iako se javljaju različiti problemi, primjerice poput prikaza vremenskog kontinuiteta kadra filma u slikarskom obliku, čije se rješenje nalazilo u odabiru polupraznoga kadra, svaki problem je riješen na određen način.
Kiparske tehnike u osnovnoj školi
Kiparske tehnike u osnovnoj školi
Matija Petrak
U ovom se radu razmatra o poticanju stvaralaštva kod djece, daje kratki pregled povijesti kiparstva te uspoređuje kako se kiparstvo kao jedna od grana umjetnosti, odnosno likovnih tehnika, poučava djeci u osnovnoj školi kroz prikaz sadržaja različitih udžbenika likovne kulture za sve razrede osnovne škole.
Klasično i romantično u klavirskim minijaturama Johanesa Brahmsa
Klasično i romantično u klavirskim minijaturama Johanesa Brahmsa
Hrvoje Juzbašić
Razmišljanja o djelima nekog velikana svjetske glazbene povijesti u sadašnjosti, dovodi do isticanja izvrsnih aspekata njegova djelovanja te se sabire pozitivna ostavština. Činjenice se vežu na činjenice, a nerijetko se izostavlja kontekst u kojem je osoba djelovala te se izostavljaju uvjeti koji su doveli do toga da se osoba istakne u nekom momentu povijesti. Svako isticanje ima i svoje protivne struje koje su u datom vremenu bile nasuprot promatranoj osobi ili djelu. Johannesa...
Klavirske sonate Schuberta, Chopina i Prokofjeva
Klavirske sonate Schuberta, Chopina i Prokofjeva
Matea Matić
Razdoblje romantizma traje od 1800. godine a nastao je kao odraz reagiranja protiv racionalizma, formalizma i društvenih odnosa 18. stoljeća. Klavirska glazba romantizma obiluje pjevnim rnelodijskim linijama i čestim promjenama tempa. Lakoća u interpretiranju postiže se preciznim izvježbavanjem. Prokofjev, kao jedan od najvećih skladatelja 20.stoljeća, u svojim klavirskrrn djeleima koristi nove i drugačije načine skladanja, istražuje suhi zvuk klavira te ga koristi kao perkusioni...
Klavirske transkripcije vokalnih i instrumentalnih djela skladatelja Feruccia Busonia i Franza Liszta
Klavirske transkripcije vokalnih i instrumentalnih djela skladatelja Feruccia Busonia i Franza Liszta
Anja Papa
U ovom se radu obrađuje tema klavirske transkripcije vokalnih i instrumentalnih djela skladatelja Feruccia Busonia i Franza Liszta. U pripremi i tijekom praktičnog rada na skladbama Feruccia Busonia (Chaconne u d-molu Johanna Sebastiana Bacha) i Franza Liszta (Lacrymosa Wolfganga Amadeusa Mozarta, Frühlingsglaube, Der Müller und der Bach i Gretchen am Spinnrade Franza Schuberta te Rigoletta Giuseppea Verdia) analizirani su notni materijali i relevantna literatura na ovu temu. U radu se...
Kompetencije studenata glazbene pedagogije u realiziranju aktivnosti sviranja u nastavi glazbene kulture
Kompetencije studenata glazbene pedagogije u realiziranju aktivnosti sviranja u nastavi glazbene kulture
Mandica Dominković
Uspješna nastava rezultat je više ĉimbenika, među kojima su najvažnije kompetencije nastavnika. Završetkom određenog studija osoba je kompetentna za obavljanje poslova ili rješavanje određenih zadataka u svojoj struci. Identiĉno je i u kontekstu kompetencija potrebnih za rad u nastavi. U ovom radu opisane su opće i specifiĉne kompetencije nastavnika glazbene kulture. Problem istraživanja je ispitati mišljenje studenata vezanim uz budući poziv glazbenog pedagoga kao i stava o...
Kompetencijski profil nastavnika solfeggia
Kompetencijski profil nastavnika solfeggia
Barbara Pavić
U glazbenim se školama u Republici Hrvatskoj usmjerenim odgojno-obrazovnim radom odgajaju i obrazuju budući profesionalni glazbenici. Osnovne glazbene škole sastavni su dio hrvatskog obrazovnog sustava. Tijekom glazbenog školovanja stječu se glazbena znanja i vještine koje nazivamo glazbenim kompetencijama. Nastava solfeggia odvija se tijekom svih šest godina osnovnog glazbenog obrazovanja te provodi vrlo kompleksne zadaće, a zahtjevnost ciljeva i zadataka nastave se mijenja ovisno o...
Konceptualna umjetnost i suvremene konceptualne strategije autora najmlađe generacije osječke vizualne scene
Konceptualna umjetnost i suvremene konceptualne strategije autora najmlađe generacije osječke vizualne scene
Mirna Pokorić
Diplomski rad pod nazivom “Konceptualna umjetnost i suvremene konceptualne strategije autora najmlađe generacije osječke vizualne scene“ koncipiran je u dva dijela, teorijski i empirijski. Teorijski, prvi dio rada sadrži razradu teme konceptualna umjetnost; objašnjenje konceptualne umjetnosti, pojmove konceptualne umjetnosti, konceptualnu umjetnost kao internacionalnu pojavu, preteče konceptualne umjetnosti, poskonceptualnu, neokonceptualnu umjetnost i njihovo značenje, zatim...
Konfiguracija
Konfiguracija
Marko Pavić
Promišljajući o sve većem utjecaju tehnologije na naše društvo dolazim do spoznaje kako bi tu temu bilo zanimljivo istražiti te o njoj iznijeti par riječi kroz svoj završni rad iz područja grafike. Od svoga rođenja pa do danas neprestano sam okružen raznim oblicima tehnologije. Ovim radom htio bih ukazati na ono loše što nam ona donosi. Danas kada nam ona omogućuje povezivanje s ljudima iz najudaljenijih dijelova svijeta i to samo u nekoliko sekundi, čini se kako ljudi nikada...
Kontinuirano kretanje u mojim grafikama
Kontinuirano kretanje u mojim grafikama
Iva Muškić
Ovim tekstom predstavljam svoj završni rad pod nazivom "Kontinuirano kretanje u mojim grafikama". To je serija sastavljena od 4 grafike, a svaka će od njih u ovom radu biti opisana pojedinačno. Na završnom radu radila sam cijeli šesti semestar, u sklopu nastave grafike, ali i u slobodno vrijeme bilježeći sustavno sve što sam radila na matricama. Nastojala sam isprobati različite tehnike dubokog tiska te eksperimentirati s nekim materijalima kako bih dobila željene efekte. Tako sam...

Paginacija