Paginacija

ILUSTRACIJA U NASTAVI
ILUSTRACIJA U NASTAVI
Ivana Jozić
Djeca imaju najčišći i najjednostavniji oblik izražavanja, pogotovo u likovnosti. Najveći problem na koji nailazimo jest uporaba šablona i bojanki te padanje pod utjecaj popularnih medija. Kada roditelju upućuju djecu kako nešto nacrtati, tada djeca usvajaju šablonu tražeći odobrenje roditelja za nacrtano: kuća se crta kao kvadrat čiji je krov trokut, ptice su dva spojena luka, drvo je krug na štapiću, stereotipno srce kakvo učimo crtati još kao mali jedan je od primarnih...
INTEGRACIJA SADRŽAJA VIZUALNE KULTURE U NASTAVNIM PREDMETIMA
INTEGRACIJA SADRŽAJA VIZUALNE KULTURE U NASTAVNIM PREDMETIMA
Ida Đurkić
Integracija vizualnih sadržaja u nastavnim predmetima je istraživački diplomski rad. Problem ovog istraživanja je uočiti kakav je odnos učenika i nastavnika prema vizualnim sadržajima u nastavnim udžbenicima. Pretpostavka je da kvalitetne ilustracije u udžbenicima ubrzavaju usvajanje gradiva, olakšavaju njegovu praktičnu primjenu te nastavu i učenje čine zanimljivijima. S obzirom da se na sva pitanja vezana za ilustracije u udžbeniku učenici odgovorili da se ili slažu u...
IRWIN – NSK - LAIBACH
IRWIN – NSK - LAIBACH
Mirna Petrović
1984. godine ujedinjenjem tri grupe – multimedijalno-glazbenog sastava Laibach, grupe vizualnih umjetnika IRWIN te kazališne skupine Gledališče sester Scipion Nasice nastao je umjetnički kolektiv – Neue Slowenische Kunst (NSK). Iste godine, osnovana je i četvrta – odsjek za dizajn Novi kolektivizam. Kasnije su se u okviru NSK oblikovali još Odsjek za čistu i praktičnu filozofiju, Retrovizija, Film i Graditelji. IRWIN kolektiv, osnovan 1983. godine, umjetničku filozofiju sažeo...
Iatrogenesis: Melankolija maternice
Iatrogenesis: Melankolija maternice
Ana Uzelac
Studijom nastojim uputiti na nasilje koje je porođaju u najvećem broju slučajeva inherentno. Porođaju pristupam u kontekstu povijesti nasilja nad ženama, te ga razmatram kao još jednu od etapa nasilja koje sistem vrši nad ženskim tijelom. Veliki naglasak stavljam na razmatranje histerije, kao simulirane bolesti, kroz koju je materijalizirana patrijarhalna fantazmagorija. Drugim riječima, žene, institucionalizirane kao histerične, u najvećem broju slučajeva zapravo nisu bile...
Identitet
Identitet
Tina Jakšić
Razmišljajući o svome završnom radu i pitajući se što želim s njime postići, shvatila sam kako mi je važno kroz umjetnički rad, u ovom slučaju niz fotografija, prikazati stanje koje svakodnevno uviđam oko sebe, ono stanje koje je uostalom i potaknulo moje promišljanje ovoga fenomena suvremenoga društva. To je odnos suvremenoga čovjeka prema vlastitome tijelu, ali i prema tijelu drugoga. Kada već i na samom početku počnem promišljati o čovjeku, čini mi se da moram krenuti...
Identitet
Identitet
Marka Grbeša
Identitet osobe je skup mnoštva faktora koji su pod utjecajem odgoja u djetinjstvu, genetike, oblika društva u kojem osoba živi, vanjskih utjecaja kao što su pop kultura i mediji, te mnogih drugih. To je kompleksna i promjenjiva tvorevina, koja se stvara cijeli život, a ne samo u djetinjstvu. Pojedinac uglavnom nije svjestan svih aspekata svoga identiteta, kao ni svih utjecaja na oblikovanje identiteta, kako kod drugih osoba, tako ni kod sebe. Smatram da je jedan od važnih zadataka za...
Igre u nastavi glazbene kulture
Igre u nastavi glazbene kulture
Kristijan Žakić
Otvorenim kurikulumom u aktualnom obrazovnom sustavu Republike Hrvatske omogućeno je lakše pronalaženje didaktiĉkih rješenja, stvaranju modela, metoda i oblika rada koji donose lakše ostvarivanje nastavnog plana te poticanje kreativnosti u nastavi putem kreativno osmišljenih glazbenih aktivnosti. Sloboda za kreiranje kvalitetnog plana i programa dana je nastavnicima u ruke kako bi što lakše ostvarili zadane ishode uĉenja. Otvoren je i novi prostor za razvijanje kreativnosti, a...
Igrivost u dječjoj predstavi "Ljepotica i zvijer"
Igrivost u dječjoj predstavi "Ljepotica i zvijer"
Monika Mihajlović
Ljepotica i Zvijer Igora Bojovića premijerno je izvedena 22. veljače 2014.godine u Teatru Naranča u Puli. Predstavu je režirao Boro Stjepanović, scenografiju je osmislila i izradila Lena Modrušan, maske Marina Štemberger, kostime Uroš Raguž, glazbu Ugo Korani, scenski pokret i koreografiju Maja Đurinović. Igrali su: Franjo Tončinić (Princ ružinog carstva, Zvijerska zvijer), Majkl Mikolić (Skakutalović skakutalo, Car šume zvjerinje) i Monika Mihajlović (Zlobnica Čarobnica,...
Ilustracija bajke BABINA BILKA
Ilustracija bajke BABINA BILKA
Mario Pleša
Završni rad prikazuje antologijsku bajku “Babina Bilka” kroz devet digitalnih ilustracija isprintanih na FOREX materijal, dimenzija 480x330mm. Atmosfera na radovima prati stilove nekoliko starih umjetnika čiji su motivi kompilirani, obrađeni suvremenim pristupom i medijem te povezani u jednu cjelinu, a upotpunjeni bojama kako bi se dobilo na seoskom ugođaju i vremenu naših starih, kada je i sama bajka nastala.
Ilustracija u dubokom tisku
Ilustracija u dubokom tisku
Marko Jelić
Ilustracija se kroz povijest koristila kao slikovno objašnjenje bez upotrebe riječi. U današnje vrijeme je čest motiv unutar knjiga. Cilj joj je kroz svoje slikovne primjere pobliže opisati i dočarati priloženi tekst. U ovom radu izvedena su dva crteža ilustrativnog karaktera u tehnikama dubokog tiska. Prikazani radovi „Drvo“ i „Planina“ su spoj tehnika i znanja koja sam stekao kroz protekle tri godine studiranja. Ovim završnim radom opisao sam svoj tok misli i proces izrade...
Ilustrirana priča
Ilustrirana priča
Domagoj Krip
Rad „Ilustrirana priča“ djelo je koje se sastoji od četiri stranice tj. četiri slike koje čine seriju radova. Sve slike nastale su kombiniranom tehnikom akrila i olovaka u boji na daskama formata100 x 150cm. Tekst priče napisan je nekoliko godina prije nego li sam se odlučio za njeno ilustriranje. Sama priča jedna je od mnogih koje se nalaze u rukopisnoj knjizi kratkih priča i pjesama na kojoj sam radio od kraja srednje škole pa sve do druge godine preddiplomskog studija na...
Imaginarni prostori
Imaginarni prostori
Larisa Baćani
Apstraktnu umjetnost vidim kao poseban izraz čovjekova duha i kao sredstvo izraza prema kojemu su umjetnici bili usmjereni na stanje duha, estetskom podraţaju i stvaranju bez nametnutih „pravila˝.Fokus usmjeravam ponajviše na pravce informel i art brut u kojima, sam ĉin procesa daje svojevrsnu dramu, kaos, dojam kretnje, bivanja i mjene u prostoru.Od samih početaka temeljno uporište stavljam na vlastite emocije, stanje duha uz naglasak na materiju koja se kroz raznolikost i način...

Paginacija