Paginacija

Gesta dive
Gesta dive
Dina Vojnović
Analizu geste u magistarskom radu odabrala sam iz razloga što gesta i pokret čine najveću razliku između Sarah Bernhardt i Eleonore Duse. Proučavajući različite plesne stilove, pokrete, geste i njihovo značenje, kreirali smo likove za predstavu. Kroz gestu, osim što sam stvorila lik, ujedno sam i glumački napredovala tako što sam sebi dopustila da istražujem i bavim se svojim tijelom. Kroz rad na akademiji najčešće bi proces stvaranja lika bio obrnutim redoslijedom, gdje bi...
Gesta dive Sarah Bernhardt
Gesta dive Sarah Bernhardt
Martina Stjepanović
Čini mi se kao da su tekst Duet i uloge Sarahe Bernhardt i Eleonore Duse pronašle kolegicu Dinu Vojnović i mene. Mjesecima smo bile u potrazi za pravim, inspirativnim tekstom za diplomsku predstavu i onda je profesorica Vlasta Ramljak donijela Duet kao jedan od mogućih materijala za ispit iz govora. No nakon što smo ga pročitale, nije trebalo dugo da se odlučimo kako će upravo ovaj tekst biti naša zajednička diplomska predstava iz glume. Osim kolegice Dine Vojnović, u predstavi...
Glazba različitih kultura u osnovnoškolskoj nastavi glazbe
Glazba različitih kultura u osnovnoškolskoj nastavi glazbe
Robert Tešanović
U radu se polazi od novonastale potrebe za interkulturalim odgojem i obrazovanjem, što podrazumijeva međusobno prihvaćanje i razumijevanje u kulturnom kontekstu. Predmet proučavanja je nastava Glazbene kulture, ali i bilo koji drugi oblik interkulturalnog odgoja na koji može utjecati glazbeni pedagog. Glavni pokretač prodora interkulturalnog odgoja i obrazovanja je urbanizacija, razvoj multimedije i interneta. Iako se prihvaćanje različitih kultura podrazumijeva u odgoju i...
Glazbeno kazalište za mladu publiku
Glazbeno kazalište za mladu publiku
Marija Tonc
U ovom radu predstavljena je opera Mali dimnjačar skladatelja Benjamin Brittena, glazbeno-edukativno djelo za djecu i mlade. Prvi dio rada sadrži poglavlje o važnosti utjecaja glazbenog kazališta na mladu publiku, te sažetu biografiju skladatelja u kojoj se nalaze podaci o njegovom životu i radu te popis značajnijih djela koja su podijeljena po glazbenim vrstama. Osim biografije i popisa djela, u prvom dijelu nalazi se i kratak uvod u operu sa osnovnim podacima o operi te izvedbama u...
Grafička analiza
Grafička analiza
Tamara Majer
U ovom radu istražuje se grafička analiza kao vizualna i praktična metoda te mogućnosti njezine primjene u nastavi likovne umjetnosti. S obzirom na prevladavanje verbalne interpretacije umjetničkog djela koje je primarno vizualnog karaktera, grafička se analiza razmatra kao alternativa uobičajenim nastavnim metodama. Zahtijeva istraživačko gledanje umjetničkog djela i bilježenje strukturnih odnosa među likovnim i kompozicijskim elementima čime se razvija kultura ruke i...
Grafički objekt u prostoru
Grafički objekt u prostoru
Tamara Majer
Krenuvši od teme diplomskog rada ukratko sam objasnila područje istraživačkog projekta koje obuhvaća medij grafike, umjetničku instalaciju i prostor. Istraživački projekt je rezultirao ovim diplomskim radom, prostorno grafičkom instalacijom koja se temelji na odnosu dvodimenzionalne površine sa trodimenzionalnim objektima, transformaciji grafičkog lista u objekt. Glavni naglasak je na vizualnom percipiranju transformacije 2D u 3D, tj. otvaranju percepcije o sagledavanju grafike sa...
HELVEROVA NOĆ: RAD NA ULOZI HELVERA
HELVEROVA NOĆ: RAD NA ULOZI HELVERA
Vanja Jovanović
Predstava Helverova noć diplomski je rad iz glume Marijane Matoković i Vanje Jovanovića na Umjetničkoj akademiji u Osijeku na odsjeku za kazališnu umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo. Mentor na projektu je doc. art. Jasmin novljaković. U ovom radu osvrćem se na proces rada na predstavi i kreiranja uloge Helvera. Diplomski rad objašnjava i brojne razloge zašto je odabrana baš ta uloga, koji su prvi utisci nakon čitanja teksta i analize teksta, analize likova, čitaćih...
Hož i tužna bukva
Hož i tužna bukva
Ida Đurkić
Slikovnicom Hož i tužna bukva ispričana je poučna priča o očuvanju prirode. Hož i Iskrice su mistični čuvari šume koju posjećuju stanovnici iz obližnjeg sela. Dok se ne naruši mir u šumi, Hož i Iskrice se ne pojavljuju. A kada se pojave pokaže se sva sila prirode. Slikovnica je prilagođena za korištenje u nastavi pri razgovoru o odnosima među ljudima u nastavi Hrvatskog jezika, Vjeronauka, Sata razrednog odjela i sl. te u nastavi Prirode i društva u obradi nastavnih...
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
Marina Ivačić
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku službeno je započelo sa radom preseljenjem u novu kazališnu zgradu 16. rujna 1907. godine. Na repertoaru Kazališta nalazimo i dramu i operu i balet. Kroz svoj rad naišlo je na mnoge prepreke poput pretrpljenog Domovinskog rata u kojem je Kazališna zgrada stradala. Usprkos svemu uvijek je stajalo čvrsto na svojim nogama kao i danas unatoč teškoj financijskoj situaciji koja ne utječe na kvalitetan rad i izvedbu Kazališta.
Hrvatsko žensko skladateljsko pismo
Hrvatsko žensko skladateljsko pismo
Antonija Štajduhar
Diplomski rad pod nazivom Hrvatsko žensko skladateljsko pismo sadrži biografije hrvatskih skladateljica i popise njihovih djela. Naglasak je stavljen na njihova skladateljska postignuća i obrazovanje. Budući da su skladateljice poredane prema godinama u kojima su djelovale (i u kojima djeluju), lako je pratiti kako se hrvatsko skladateljsko pismo mijenjalo kroz godine. U radu su predstavljene: Dora Pejačević, Ivana Lang, Sanja Drakulić, Olja Jelaska, Sanda Majurec, Viktorija Čop i...
IATROGENESIS: Malum sine materia
IATROGENESIS: Malum sine materia
Ana Uzelac
Osnovna tema praktičnog rada vlastito je traumatično iskustvo porođaja, reprezentirana kroz niz grafika, ilustracija i tekstova. Naime, kroz rad nastojim uputiti na nasilje koje je porođaju u najvećem broju slučajeva inherentno. Porođaju pristupam u kontekstu povijesti nasilja nad ženama, te ga razmatram kao još jednu od etapa nasilja koje sistem vrši nad ženskim tijelom.Spomenute vizualne reprezentacije izvodim tehnikom suhe igle na ofsetnim pločama. Odabir medija grafike nikako...
IDENTITETI
IDENTITETI
Lucija Marić
Identitet(e) gradimo cijeloga života, odnosno poništavajući jedan, na isto mjesto stupa drugi ili više njih. Kao i na slikama, identiteti drugih ljudi nama su nepoznanice. Sve dok određeni identitet, bio on psihološki ili fizički ne spoznamo u nama samima, nećemo ga prepoznati niti priznati drugima. Upravo silueta, lišena svih karakteristika osobnosti osim svoga čvrstog oblika kao znaka postojanja, predstavlja tragača za identitetom. Propitujući vlastiti identitet u svome radu,...

Paginacija