Paginacija


Prostor koji oblikujemo - unutarnji prostor
Prostor koji oblikujemo - unutarnji prostor
Senka Petra Rončević
Tema ovog rada je istraživanje unutarnjeg prostora koji nosimo u sebi i njegovo izražavanje prema vanjskom svijetu te uzajamno djelovanje jednoga na drugo. Pripovjedno-vizualni karakter ovog djela razvijen je prema motivu iz dječje priče Plesna haljina žutog maslačka spisateljice Sunčane Škrinjarić, koja govori o otkrivanju unutarnjeg osjećaja djeteta o sebi u liku mirnog i povučenog cvijeta maslačka.Trodimenzionalni crtež slojevite reljefne strukture osmišljen je s ciljem...
  MARIONETA KAO SREDSTVO IZRAŽAVANJA
MARIONETA KAO SREDSTVO IZRAŽAVANJA
Ines Zmazek
Predstava Fragile naslov je diplomske ispitne predstave studentice Ines Zmazek pod mentorstvom doc. art. Hrvoja Seršića na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Odsjeku za kazališnu umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo. Predstava je nastala u sklopu dvogodišnjeg projekta Zavirimo iza pozornice: pioniri europskog lutkarstva. U ovom diplomskom radu autorica opisuje proces rada na predstavi, iznosi činjenice o lutkarima i njihovim životima, te se bavi marionetom kao sredstvom izražavanja....
"Apolonovi dvori" (Dolazak Featona na očeve dvore)
"Apolonovi dvori" (Dolazak Featona na očeve dvore)
Ebony Lasić
Pismeni završni rad napisan je na temu izrađenog završnog rada „Apolonovi dvori“ koji je bio inspiriran komadom iz Ovidijevih Metamorfoza. Osobna mašta potpomognuta stihovima iz davnina, prešla je u slikarski rad, kako bih izrazila vlastito divljenje prema prizoru doživljenom kroz Faetonove oči.
"Apolonovi dvori" (Dolazak Featona na očeve dvore)
"Apolonovi dvori" (Dolazak Featona na očeve dvore)
Ebony Lasić
Pismeni završni rad napisan je na temu izrađenog završnog rada „Apolonovi dvori“ koji je bio inspiriran komadom iz Ovidijevih Metamorfoza. Osobna mašta potpomognuta stihovima iz davnina, prešla je u slikarski rad, kako bih izrazila vlastito divljenje prema prizoru doživljenom kroz Faetonove oči.
"GLAZBENI VREMEPLOV"- DIDAKTIČKE MINIJATURE ZA NIŽE RAZREDE KLAVIRA
"GLAZBENI VREMEPLOV"- DIDAKTIČKE MINIJATURE ZA NIŽE RAZREDE KLAVIRA
Matko Brekalo
Cilj ovog završnog rada je stvaranje alternativnih pristupa klavirskog pedagogiji. Zbirkom didaktičkih minijatura Glazbeni vremeplov postavlja se multidisciplinarni pristup nastavi klavira, koji ima zadaću stimulirati i motivirati učenike za širim teorijsko-muzikološkim znanjima koji se povezuju uz samu skladbu. Krajnji rezultat korištenja ove zbirke u nastavi trebalo bi biti stilski izražajno sviranje te opće poznavanje glazbenih stilova, razdoblja i tehnika skladanja.U radu je...
ALEKSANDAR SKRJABIN: 24 PRELUDIJA OP. 11
ALEKSANDAR SKRJABIN: 24 PRELUDIJA OP. 11
Slavica Serenčeš
U ovom radu prikazan je život ruskog skladatelja Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina (1872. – 1915.) te se iz njegovog opusa analiziraju 24 preludija op. 11. Preludiji su nastajali kroz duži vremenski period i obuhvaćaju sve tonalitete po kvintnom krugu, uključujući i paralelne mol tonalitete. Zbog toga se povezuju sa Chopinovim preludijima op. 28 i Bachovim zbirkama preludija i fuga iz Dobro ugođenog klavira. Preludiji međutim nisu skladani po redoslijedu tonaliteta jer je prvi...
ANALIZA VOKALNIH ASPEKATA
 Karl Jenkins, Adiemus: Songs of Sanctuary
ANALIZA VOKALNIH ASPEKATA Karl Jenkins, Adiemus: Songs of Sanctuary
Nela Milošević
Nakon pomnog proučavanja ovog izuzetnog glazbenog djela, zaključak jest da je skladatelj Karl Jenkins namijenio Adiemus: Songs of Sanctuary širokim masama, budući da je u svakom stavku ovog djela koristio vrlo pjevne, lako pamtljive i vrlo logične glazbene fraze koje su zanimljive slušateljevom uhu, a i koje može izvoditi velika većina ženskih zborova, kako profesionalnih, tako i amaterskih.
APSTRAKTNI CRTEŽ U GRAFICI
APSTRAKTNI CRTEŽ U GRAFICI
Momir Baborac
Ljudi promatraju umjetnost kao podražaj koji će ih potaknuti na reakciju, kao kreirani sadržaj, kao kvalitetno provedeno vrijeme. Događaj koji može potencijalno započeti nizove novih događaja, kao metafizičko jaje koje svojom raznolikim mogućnostima izaziva reakciju naše radoznalosti, potiče našu fantaziju, našu vještinu simulacije mogućih ishoda i vjerovatnosti. U sličnoj poziciji je i umjetnik. On isto iščekuje kakav će biti rezultat stvaralačkog procesa. U kojoj mjeri...
ARTIST'S BOOK - ZNAK KAO GRAFIČKI IZRAZ
ARTIST'S BOOK - ZNAK KAO GRAFIČKI IZRAZ
Marija Brašnić
„Artist's book“ je specifično autorsko (umjetničko) djelo koje često ima oblik knjige. Odstupanja od njenog tradicionalnog oblika mogu biti manja ili veća, ovisno o samom autoru. Autor kroz vlastite ideje određuje primjene i proporcije vizualnog i tekstualnog dijela, materijale, tehnike, načine kao i druge osobitosti njene realizacije. Obično se objavljuje u malim nakladama, a nerijetko se realizira kao unikat.1 Odgovarajući hrvatski naziv za ovakav oblik umjetničkog djela...
AUTOREPREZENTACIJA U SUVREMENOJ FOTOGRAFIJI
AUTOREPREZENTACIJA U SUVREMENOJ FOTOGRAFIJI
Andrea Knezović
Autoreprezentacija ili samo-prikazivanje je iznimno bitno u umjetničkim radovima suvremene fotografije. Radovi gdje umjetnik/ca prikazuje sebe, ne samo da govore dosta toga o njemu/njoj nego mogu govoriti i o mnoštvu drugih stvari. Autoreprezentacija je zanimljiva umjetnička strategija koja može puno otkrivati o pitanjima identiteta i same autentičnosti tog identiteta. Posebno je bitna u radovima umjetnica s obzirom na to da su žene kroz povijest prikazivali samo muškarci, a sada...
Afektivno doživljavanje ravnoteže u umjetničkom djelu
Afektivno doživljavanje ravnoteže u umjetničkom djelu
Tamara Dević
U svom diplomskom radu govorim o uvodu uĉenika u svijet umjetnosti kroz doživljaj ravnoteže. Naglašavam afektivno podruĉje koje obuhvaća efekte, emocije, raspoloženja i osjećaje, i vodim se primarnošću tih afektivnih procesa – da bi nešto doživjeli, osjetili, nije nam potrebno određeno predznanje. Kroz afektivni dio uĉenika doživljaj postaje vrijednost koja potiĉe na daljnje uĉenje i nova zadovoljstva. Navodim opažanje kao svjesni osjetni doživljaj i geštalt kvalitetu...
Afrička glazba u nastavi glazbene kulture
Afrička glazba u nastavi glazbene kulture
Edvin Čajtinović
Pogledavši povijesni razvoj glazbene kulture može se vidjeti da su mnogi narodi sudjelovali u njenom stvaranju. Ispreplitanjem različitih kultura i različitih naroda razvijala se i glazbena kultura iz čega zaključujemo da je glazba multikulturalna umjetnost. Upoznavanjem vlastite kulture razvija se svijest o vlastitom kulturnom identitetu, a slušanjem glazbe drugog naroda upoznaje se i njegova kultura, što doprinosi razvoju interkulturalizma. Također, u razvoju učenikove...

Paginacija