diplomski rad
APSTRAKTNI CRTEŽ U GRAFICI

Momir Baborac (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Odsjek za likovnu umjetnost