Pages

Kostimografija Macbeth
Kostimografija Macbeth
Jasminka Petek Krapljan
Kostimografija za tragediju Macbeth prema dramskom tekstu Williama Shakespearea uz redateljsku adaptaciju Jasmina Novljakovića bila je prilično složen zadatak, no obzirom da je sama adaptacija uključivala i puno scenskog pokreta samih izvođača, time mi je rad na predstavi postao bliskiji i zanimljiviji obzirom na moje zanimanje koreografa i plesnog pedagoga. Upravo je stalno prisustvo scenskog pokreta određivalo i oblike kostima kao njihovu funkcionalnost. Naučila sam da u dramskom...
Kostimografija inspirirana glazbom na primjeru praizvedbe Vinske simfonije Davora Bobića
Kostimografija inspirirana glazbom na primjeru praizvedbe Vinske simfonije Davora Bobića
Matija Dijanović
Završni rad „Kostimografija inspirirana glazbom (na primjeru likovnosti praizvedbe Vinske simfonije Davora Bobića)“ projekt je Umjetničke akademije u Osijeku. Riječ je o završnom radu iz područja kostimografije Preddiplomskog sveučilišnog studija Kazališno oblikovanje, a kostimi su namijenjeni plesnoj izvedbi studenata prve godine Diplomskog sveučilišnog studija Kazališna umjetnost: smjer: Gluma i lutkarstvo u režiji izv. prof. Roberta Raponje i koreografiji umjetničke...
Kritička refleksija kroz temu autoportreta
Kritička refleksija kroz temu autoportreta
Josipa Stojanović
U ovom diplomskom radu istražuje se u kojoj mjeri je kritičko mišljenje relevantan pojam u obrazovanju i nastavi Likovne umjetnosti. Ukazuje se na razvoj pojma i primjenu u okviru suvremene nastave. Osim u okviru obrazovanja, pojam kritičkog mišljenja primjenjiv je koncept i u svakodnevnom životu. Istaknute su teorije o definiciji kritičkog mišljenja i metode kojima se ono potiče. Istraživanje je usmjereno na sadržajne i konceptualne promjene unutar predmeta Likovna umjetnost koje...
LIBERTINE
LIBERTINE
Andrea Knezović
Prikazivanje vlastitog tijela kod umjetnica suprotstavljeno je stereotipnom idealu ženskog akta, koji je univerzalna metafora muške želje, moći, i društvene kontrole. Tako kroz pozicije modela žene ulaze u javni prostor, kao figure izložene muškom pogledu. Taj koncept reprezentacije ženskog tijela naša tradicija prikazuje fiksnim i uokvirenim. Na razini prikazivanja, umjetnice su se suprotstavljale stereotipizaciji žena kao objekata u kulturi, razotkrivajući i kritizirajući...
LUDWIG VAN BEETHOVEN SONATA U Fis-duru, op.78
LUDWIG VAN BEETHOVEN SONATA U Fis-duru, op.78
Anja Papa
Ludwig van Beethoven jedan je od najvećih skladatelja u povijesti klasične glazbe. Njegov glazbeni izričaj sadrži elemente klasičnog i romantičnog stila, te se zbog toga može reći kako kod Beethovena nema jasnog određenja kada se govori o pripadnosti određenom stilu.Klavirska sonata u Fis-duru op.78 bila je prva Beethovenova sonata nakon op. 53, Appassionate. Nastala pet godina poslije Appassionate, sadrži manje silovitosti prethodnoga djela, odražavajući prije svega vedrinu,...
LUDWIG VAN BETHOVEN SONATA OP. 54 U F- DURU
LUDWIG VAN BETHOVEN SONATA OP. 54 U F- DURU
Marija Pušić
U ovome radu prikazana je analiza Beethovenove sonate op.54 u F-duru. Cilj ovoga rada je kroz detaljnu formalnu, harmonijsku i interpretacijsku analizu objasniti oblik i strukturu djela, navesti posebnosti harmonijskog jezika, spomenuti zanimljive dinamičke i agogičke oznake te se osvrnuti na primjenu određene artikulacije i akcentuacije. Ova sonata napisana je 1804. godine i pripada srednjem razdoblju Beethovenova stvaralaštva. Po vremenu nastanka...
LUMENUS LUDENS Reljef i intermedijalnost
LUMENUS LUDENS Reljef i intermedijalnost
Matija Petrak
Radovi istražuju ideju reljefa kao međuprostora slikarstva i kiparstva, odnosno reljefa kao intermedijalnog ostvarenja. Korištenjem artificijelnog svjetla, naglašava se značaj svjetla i sjene kao integralnih dijelova rada. Smještanjem radova u prostor i mogućnošću upotrebe različitih vrsta osvjetljenja, prirodnog, kao i umjetnog svjetla u prostoriji, te dodanih LED dioda na radovima i njihovim kombiniranjima mijenja se i percepcija samih radova i prostora kao takvog.
Lomljenje identiteta
Lomljenje identiteta
Senka Banjac
Prostorna instalacija Lomljenje identiteta moj je rad realiziran na godišnjoj završnoj izložbi u kojem sam koristila metalne lance i kopije dijelova grafika koje sam na njih aplicirala. Identitet kao motiv, medij i centralno pitanje suvremenog društva područje je širokog spektra socioloških, filozofskih, teorijskih i umjetničkih istraživanja. Moj interes usmjeren je na vizualne medije i likovnost u traženju vlastitih odgovora na ta pitanja. Namjera mi je bila ovim radom odnosno...
Ludwig van Beethoven : sonata za klavir u fis-duru, op. 78,br.24
Ludwig van Beethoven : sonata za klavir u fis-duru, op. 78,br.24
Silvija Bauer
Zavrlni rad prikazuje biografiju skladatelja Ludwiga van Beethovena, time otvara podrudje kojim se autorica ovog rada bavi te ujedno istraZuje glazbeno stvarala5tvo Ludwiga van Beethovena. Nakon toga ulaziustrukturu Sonate (na nadin da prikazuje osnovnu formu sonate) te ju potom provladi kroz stvarala5tvo L. van Beethovena. U zavr5nom radu u poglavlju pod brojem 2.4. detaljno se bavi opisom sonata iz Beethovenovog opusa, a odlomak izatogadonosi formalno- harmonijsku I interpretati.rrnu...
Ludwig van Beethoven: sonata op. 31. br. 3 u Es- duru
Ludwig van Beethoven: sonata op. 31. br. 3 u Es- duru
Matea Matić
Tema ovoga rada je analiza Beethovenove sonate op. 31 br. 3 u Es-duru. Ova sonata pripada srednjem razdoblju Beethovenovog skladanja. Uz sonatu op. 31. u srednjem razdoblju Beethoven je napisao neke od svojih najpoznatijih sonata, kao što su: Mjesečeva sonata, Apassionata te Pastoralna sonata. U ovom ću radu stilski i interpretativno predstaviti navedenu sonatu Ludwiga van Beethovena. Na samom početku rada ukratko ću se osvrnuti na biografiju Ludwiga van Beethovena i njegove radove....
Lutka u odgoju i obrazovanju
Lutka u odgoju i obrazovanju
Sheron Pimpi - Steiner
Kroz lutkarstvo u didaktičkom vidu ovaj diplomski rad likovno prezentira pojedine znamenite Osječane te je namijenjen lutkarskoj kazališnoj izvedbi putem koje se iznose povijesne činjenice o njihovim životima s odgojno-obrazovnim zadatkom koji je: materijalan, funkcionalan i odgojni. Obrazovna funkcija potiče djecu na istraživanje, uočavanje i razlikovanje povijesnih događanja u okviru kulturnog razvoja grada Osijeka na prijelazu iz 19. na 20. stoljeće. Funkcionalni zadatak lutke,...
Lutkarska realizacija realističke pripovijetke "Kabanica"
Lutkarska realizacija realističke pripovijetke "Kabanica"
Martina Stjepanović
Rad donosi analizu lutkarske predstave Kabanica autora Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Kabanica, svojim konkretnim i transparentnim opisima daje sliku i priliku društva tadašnjeg vremena, nečovječnog društva zaslijepljenog neosnovanim i krivim ideologijama unutar kojih prividno „funkcionira“. Prethodno radu na realizaciji lutkarske predstave, autorica smatra ključnim upoznati karakteristike vremena, tadašnje društvene prilike, pisca te samo djelo kako bi što vjernije i...

Pages