undergraduate thesis
Kostimografija inspirirana glazbom na primjeru praizvedbe Vinske simfonije Davora Bobića

Matija Dijanović (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
The Academy of Arts Osijek
Interdisciplinary Chair