master's thesis
APSTRAKTNI CRTEŽ U GRAFICI

Momir Baborac (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
The Academy of Arts in Osijek
Department of Fine Arts