Pages

Individualna mitologija u grafičkom otisku
Individualna mitologija u grafičkom otisku
Jelena Barbara Tkalec Bulaić
Fascinacija grafičkim tehnikama, njihovo istraživanje i djedovo pismo rezultirali su radom Individualne mitologije u grafičkom otisku. Kroz rad, kao što i njegovo ime govori, provlači se snažna isprepletenost mog umjetničkog rada s društvenim kontekstom i mjestom boravka. Krenuvši od istraživanja grafičke tehnike akvatinte i transfera, dolazim do pisma pomoću kojeg bilježim memoriju. U toj funkciji su i slova utkana u rad. Boja također ima veliku i važnu ulogu, progovara o...
Intermedijalnost u dubokom tisku
Intermedijalnost u dubokom tisku
Viktorija Križanović
Praktiĉni dio diplomskog rada konceptualno je podijeljen u tri dijela: sastoji se od dvanaest grafiĉkih otisaka Field recordings na formatu 200 x 200 cm, pripadajuće grafiĉke notacije za tri vokala - Partiture for three voices formata 120 x 140 cm i audio snimka izvedbe prema grafiĉkoj notaciji. Na relacijama mjesto – znak – zvuk polje biva ozvuĉeno, dan mu je glas. Prva faza rada, kada nastaje grafiĉka edicija Field recordings, ukljuĉivala je izvođenje grafiĉkih tehnika in...
Interpretacija izabranih klavirskih opusa Debussyja, Poulenca i Francka
Interpretacija izabranih klavirskih opusa Debussyja, Poulenca i Francka
Kristina Senčić
Na kraju analize tri velika klavirska ciklusa zaključimo kako su C. Debussy, C. Franck i F. Poulenc reprezentativni predstavnici kasnog romantizma i impresionizma. Skladateljski opusi navedene trojice obuhvaćaju veliki broj značajnih skladbi za klavir. U svakoj od analiziranih skladbi govorili smo o individualnom glazbenom jeziku, tehničkim i interpretacijskim zadacima baveći se istodobno glazbenim uzorima koji su prethodili nastanku navedenih djela. Govorili smo o starim formama...
Intiman let
Intiman let
Vinko Vidmar
Staniĉno pamćenje, za razliku od sjećanja mozga, pohranjuje iskustva, a ne samo ĉinjenice i brojke. Iskustva se pohranjuju kao impresije na koje se gleda svim osjetima, a ne samo vizualno. Na primjer, kada pokušava izvući neko sjećanje, mozak će nam najvjerojatnije pokazati sliku, popis ili grafikon.Uz sam termin staniĉnog pamćenja otvara se i pitanje podrijetla određenog pamćenja ili događaja, koje je mozak zabilježio kao traumu i tjelesno ga procesuirao i “upamtio“. Moj...
Introvert
Introvert
Luka Brico
Introvert je osoba koja preferira izolaciju iznad ljudske interakcije. Ne crpe energiju iz drugih ljudi, timske interakcije, osjećaja povezanosti, nego iz vlastitih misli. Došao sam do sljedećeg problema, kako prikazati introverta na barem donekle originalan način. Mogao sam jednostavno prikazati osobu koja sama sjedi u mraku ali to je previše očito. Stoga cilj ovih radova nije samo istražiti introverta kao osobu koja je rođena kao takva, već je cilj proučiti ljude koji su se...
Istraživanje ručnog rada i etnografskih oblika regije u formi grafičke novele
Istraživanje ručnog rada i etnografskih oblika regije u formi grafičke novele
Ana Dragić
Diplomski rad „Istraživanje ručnoga rada etnografskih oblika regije u formi grafičke novele“ sugerira svojevrsno putovanje od završnog rada na Preddiplomskom studiju likovne kulture u Osijeku. Polazni element moga likovnog istraživanja završnog rada na tom preddiplomskom studiju bio je simbol svastike koji sam analizirala kroz sadržaj motiva iz narodne umjetnosti. Inspiracija narodnom umjetnošću i ručnim radom Šokaca u Slavoniji nastavili su me pratiti kao istraživački...
IŠČITAVANJE ZLATOREZNIH ODNOSA IZ KIPARSKE FORME
IŠČITAVANJE ZLATOREZNIH ODNOSA IZ KIPARSKE FORME
Tamara Sekulić
Promatrajući oko sebe svijet u kojem živimo počinju se uočavati pojedine zakonitosti i ponavljanja bez jasne povezanosti . Jedna od tih zakonitosti, predstavljena u ovom diplomskom radu, teorijski i praktično je zlatni rez u kiparstvu. Bit zlatnog reza je da se manji dio odnosi prema većem, kako se veći odnosi prema cjelini. Veći odsječak zlatne podjele na dužini nazivamo maior (M), a manji minor (m). Uz zlatni rez također treba spomenuti auron – zlatni pravokutnik koji nastaje...
JAZZ U ODGOJU I OBRAZOVANJU U HRVATSKOJ
JAZZ U ODGOJU I OBRAZOVANJU U HRVATSKOJ
Zvonimir Glibušić
Tema ovog rada odnosi se na kvalitetno obrazovanje učenika i studenata, tj. budućih učitelja – glazbenika cilj je rada ukazati na potrebu da se u odgoj i obrazovanje u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama uvede više sadržaja vezano uz jazz kao i praktičnu primjenu. U općeobrazovnim ustanovama (osnovnoj i srednjoj školi) se pokušava odgojiti što više „slušača“ jazza kroz glazbene primjere kako bi se razvio kvalitetan glazbeni ukus kod učenika, koji ne bi bio...
Johann Strauss mlađi - Opereta Šišmiš
Johann Strauss mlađi - Opereta Šišmiš
Mateja Tomas
Beč je sredinom 19.stoljeća bio jedan od glavnih gradova Europe. Glavni grad ogromnog carstva koji je odavno bio prepoznat kao glavni glazbeni i kazališni centar. Austrijska ekonomija je bila jaka, a bečka elita je provodila večeri u restoranima te u kazalištima. Međutim 9.svibnja 1873. godine Austro-Ugarsko carstvo doživjelo je financijski krah. Život se u Beču promijenio preko noći, mnoge ustanove su propale uključujući tako i kazališta. Bečani su privremeno bili osuđeni na...
KAPI VODE - AKCELERACIJA FORME
KAPI VODE - AKCELERACIJA FORME
Tamara Sekulić
Instalaciju „Kapi vode“ čini određeni broj skulptura kapi vode čiji se postav prilagođava prostoru u kojemu se izlažu. Nastale su umnažanjem četiriju glinenih skulptura. Oblik pojedinačne skulpture, dijela instalacije, svela sam na opće poznati oblik odnosno simbol kapi vode. Svaka kap ima isti oblik, a su sve različite, pa čak i lijevanjem odnosno multipliciranjem, nijedna nije jednaka. Skulpture su različitih dimenzija i tonaliteta boje. Odabir boje je također simboličan...
KOGNITIVNI RAZVOJ I DJEČJI CRTEŽ U RANOJ ŽIVOTNOJ DOBI
KOGNITIVNI RAZVOJ I DJEČJI CRTEŽ U RANOJ ŽIVOTNOJ DOBI
Dino Čokljat
U ovome diplomskom radu istraživao se kognitivni razvojni proces kod djece, njihove razvojne faze crtanja te sama kreativnost, maštovitost pa čak i naglašena darovitost. Kroz analizu njihovog razvojnog procesa može se zaključiti da ih se najviše treba usmjeravati na njihovo spontano, prirodno i jednostavno oslobađanje kreativnosti kod crtanja, kako bi potpuno ovladali svojom slobodnom tehnikom koje njihov razvoj traži u određeno vrijeme. Iz samih proučavanja razvojnih faza...
KORELACIJA IZMEĐU MOTIVACIJE I KREATIVNOSTI U DJEČJEM LIKOVNOM IZRAZU
KORELACIJA IZMEĐU MOTIVACIJE I KREATIVNOSTI U DJEČJEM LIKOVNOM IZRAZU
Ana Beljan
Kreativnost likovnog izraza djece nedovoljno je istraţeno znanstveno područje. Ujedno, poznavanje motivacijskih tehnika poticanja likovnog izraza učenika na nedostatnoj je praktičnoj razini u Hrvatskoj. Činjenica pozitivne korelacije likovnog izraza kod djece i faktora kreativnosti, kao i inventivnosti te uspjeha u ostalim školskim predmetima nedostatno je priznata u sustavu hrvatskog školstva. Kreativnost u likovnom izrazu valjalo bi pedagoški usmjeriti kroz motivacijske tehnike, s...

Pages