Pages

Psihologija boja u slikarstvu
Psihologija boja u slikarstvu
Senka Petra Rončević
Rad se bavi istraživanjem psihološkog i simboličkog značenja boja kako bismo više saznali o ujtecaju boja koje nas okružuju, ne samo u okviru umjetnosti, već i u širem kontekstu svakodnevnog djelovanja. U svakodnevnom životu okruženi smo bojama i one utječu na naše raspoloženje i naše odabire, bilo da se radi o bojama prirode, naših namirnica, interijera ili odjeće. Tako smo iz nekih primjera vidjeli koliko je značajan odabir boje u marketingu, industriji, pa čak i...
RAD  NA  PREDSTAVI  DUGA
RAD NA PREDSTAVI DUGA
Sara Lustig
Rad na predstavi mogla bih opisati kao susret s nečim drugačijim, nepoznatim, novim, uzbudljivim... Počevši od rada na dramaturgiji, što je za mene bila novost, do režijskih rješenja u kojima smo imali priliku sudjelovati, rad u alternaciji kao i izrade scenografije pa do same animacije, koja je bila sve samo ne već viđena i isprobana. Tradicija mišljenja da je lutkarstvo „samo za djecu“ mora se početi mijenjati sada i ovdje. Svijet koji nudi lutkarstvo je lijep, bogat,...
RAD NA PREDSTAVI ''FRAGILE''
RAD NA PREDSTAVI ''FRAGILE''
Anamarija Jurišić
Predstava Fragile nastala kao dio europskog projekta ''Zavirimo iza pozornice: Pioniri europskog Lutkarstva'' ujedno je i diplomski ispit Anamarije Jurišić pod mentorstvom doc. dr. art. Hrvoja Seršića na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Odsjeku za kazališnu umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo. Diplomski ispit je nastao u suradnji s kolegama Antoniom Jakupčevićem, Krešimirom Jelićem, Hanom Kunić, Ivanom Vukićević i Ines Zmazek, docentima Majom Lučić Vuković i Tamarom...
RAD NA PREDSTAVI KAKO PREŽIVJETI ZOMBI APOKALIPSU
RAD NA PREDSTAVI KAKO PREŽIVJETI ZOMBI APOKALIPSU
Siniša Novković
Kako preživjeti zombi apokalipsu dramski je tekst Bena Muira po kojem je 15. rujna 2015. godine premijerno izvedena istoimena predstava u režiji Maria Kovača u Gradskom kazalištu mladih Split. Predstava Kako preživjeti zombi apokalipsu ujedno je diplomski rad iz glume Siniše Novkovića pod mentorstvom doc. art. Jasnima Novljakovića na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Odsjeku za kazališnu umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo. U pismenom diplomskom radu Siniša Novković, iznosi...
RAD NA PREDSTAVI MATER MU JEBEM, 'KO JE PRVI POČEO
RAD NA PREDSTAVI MATER MU JEBEM, 'KO JE PRVI POČEO
Dominik Karakašić
Mater mu jebem tko je prvi počeo, naslov je studentske predstave pod produkcijom Umjetničke akademije u Osijeku i ujedno diplomski rad iz glume Dominika Karakašića i Adama Skendžića, studente smjera glume i lutkarstva na odsjeku za kazališnu umjetnost, pod mentorstvom izv. prof. art. Roberta Raponje. U ovom diplomskom radu Dominik opisuje proces rada na predstavi s naglaskom na analizu procesa kreiranja uloge Klauna i Crnog Arapina. Na početku iznosi činjenice o autoru, porijeklu...
RAD NA PREDSTAVI RIKARD TREĆI U ČETVERO
RAD NA PREDSTAVI RIKARD TREĆI U ČETVERO
Filip Eldan
Glumački aspekt, nama kao ansamblu, bio vodilja i glavni razlog zbog kojeg smo odlučili kao glumci napraviti predstavu Rikard treći u četvero. Sama ideja da trojica glumaca i jedna glumica rade, i konačno igraju Shakespeareovog Rikarda trećeg, u kojem ima pedesetak lica, je izazov koji sa sobom nosi puno problema koje valja prebroditi. Izazov nosi probleme, ali isto tako otvara mogućnosti.Radom na predlošku teksta, napravili smo prvu radnu varijantu Rikarda III u četvero.U radu na...
RAD NA PREDSTAVI ”RIKARD III U ČETVERO”
RAD NA PREDSTAVI ”RIKARD III U ČETVERO”
Nikša Eldan
Rad na predstavi Rikard III u četvero počeo je nužnom adaptacijom Shakespeareove povijesne tragedije Kralj Rikard III kako bi se to veliko Shakespeareovo djelo moglo izvesti kao predstava sa samo četiri glumaca. Rad na predstavi Rikard III u četvero može se tako podijeliti na dvije velike cjeline. Prva je rad na testu (rad „za stolom“ i adaptacija teksta), a druga je realizacija na sceni (sami čin igre). No, i jedna i druga cjelina postojale su iz razloga da se radi na zadatku...
RAD NA ULOZI ANE U PREDSTAVI GORNJA AUSTRIJA
RAD NA ULOZI ANE U PREDSTAVI GORNJA AUSTRIJA
Anamarija Jurišić
Život nije jeftin prema tekstu Gornja Austrija, autora Franza Xavera Kroetza, naslov je diplomske ispitne predstave studentice Anamarije Jurišić pod mentorstvom izv. prof. Roberta Raponje i sumentorice Katice Šubarić na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Odsjeku za kazališnu umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo. S njom u predstavi sudjeluje kolega Luka Stilinović ,koji utjelovljuje ulogu muža Heinza. U ovom pismenom radu autorica opisuje proces rada na predstavi s naglaskom na...
RAD NA ULOZI GAŠE U PREDSTAVI VITEZ SLAVONSKE RAVNI
RAD NA ULOZI GAŠE U PREDSTAVI VITEZ SLAVONSKE RAVNI
Antonio Jakupčević
Vitez slavonske ravni je repertoarna predstava Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku praizvedena 9. prosinca 2016., a ujedno i diplomski rad Antonija Jakupĉevića pod mentorstvom doc.art. Vjekoslava Jankovića, na odsjeku za kazališnu umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo. U ovom diplomskom radu Antonio opisuje proces rada na predstavi s naglaskom na proces kreiranja uloge Gaše unutar profesionalnog glumaĉkog ansambla. Na poĉetku iznosi ĉinjenice o autorima, tekstu te usporeĊuje...
RAD NA ULOZI PEGLE U PREDSTAVI RAZREDNI KLASNI NEPRIJATELJ
RAD NA ULOZI PEGLE U PREDSTAVI RAZREDNI KLASNI NEPRIJATELJ
Luka Bjelica
Predstava Razredni klasni neprijatelj donosi nam priču o izopćenoj grupi ljudi, točnije učenika, delinkvenata, koji su prepušteni samima sebi. Ova drama tematski ispituje odnos društva koje se smatra normalnim te devijantnih pojedinaca.Ovaj komad obrađuje jednu važnu temu, a ona je što to mladi rade u učionicama kada nisu pod nadzorom roditelja i profesora? Uz adaptaciju, komad smo prilagodili Hrvatskoj i problemima naše države, pa tako i mržnji koja se javlja kod današnjih...
RAD NA ULOZI PRVE ŽENE (SANDRE) U PREDSTAVI ILUZIJE
RAD NA ULOZI PRVE ŽENE (SANDRE) U PREDSTAVI ILUZIJE
Sara Moser
Diplomska predstava Iluzije zaživjela je pred publikom kao plod rada studenata glume: Gorana Vučka, Ivana Pokupića, Katice Šubarić i Sare Moser, vođenih mentorstvom izv. prof. art Roberta Raponje, na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na odsjeku za kazališnu umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo. U ovom pismenom radu Sara opisuje istraživački proces rada kojemu je svrha unaprijediti njezine glumačke vještine i tehniku. U svom radu Sara ukratko iznosi činjenice o životu i radu...
RAD NA ULOZI RAKIJE U PREDSTAVI
LOV NA MEDVJEDA TEPIŠARA
RAD NA ULOZI RAKIJE U PREDSTAVI LOV NA MEDVJEDA TEPIŠARA
Andrea Špindel
„Drama, komedija, tragedija ne postoje za glumca. Postoji: Ja, čovjek u datim okolnostima.“28 Posljednja riječ kojom ću okončati svoje petogodišnje ili šestogodišnje formalno glumačko obrazovanje valjda bi trebala biti nešto veliko i značajno. Iako nisam čovjek od pustih riječi, već više onaj koji sažima, konkretizira i djela, tako ni ovaj put možda ne ću znati valjano izreći sve što mi je u glavi i u duši. A puno je toga uistinu. Sve te godine mnogo su me...

Pages