Pages

Portreti
Portreti
Doris Despot
Autoportret kao refleksija samoga sebe na prošlost, sadašnjojst i budućnost. Ono što mene čini mene, jest ono što je u meni i postupci koje činim rezultat su moje postojanosti.Odlučila sam 30 dana posvetiti dokumentiranju pogleda na sebe. Svakoga dana 30 minuta je bilo posvećeno gledajući odraz svoj u ogledalo i suočavanje sa sobom i slikanje toga na preparirani lesonit ploču ,alla prima. Slijed događaja, stanja i trenutaka kada ću izdvojiti tih 30 minuta bio je neodređen....
Prikaz vokalne glazbe Latinske Amerike
Prikaz vokalne glazbe Latinske Amerike
Barbara Glasnović
Prikaz vokalne glazbe Latinske Amerike je rad koji je obuhvatio područje umjetničke vokalne glazbe Latinske Amerike. Smisao ovoga rada bio je prikazati razvoj vokalne glazbe zanimljivog i egzotičnog geografskog i kulturološkog područja. U radu se daje opći prikaz karakteristika glazbe latinske Amerike kao što je raznolikost ritma (nastalog pod utjecajem afričkih ritmova), narodne melodije i plesni karakter. Razvoj glazbe u Latinskoj Americi krenuo je nakon otkrića Amerike. Latinska...
Prikaz životinja u romaničkoj umjetnosti
Prikaz životinja u romaničkoj umjetnosti
Larisa Baćani
Tema ovoga diplomskog rada bavi se istraţivanjem prikaza životinja u romaniĉkoj umjetnosti, odnosno njihovom simbolikom i tumačenjima, s početkom u prvim prikazima, od oslikanih špilja kada su naši preci prikazivali životinje u svrhu religije i kao potrebu za estetskim oblikovanjem. Proučavanje razdoblja koja prethode romaničkom potrebna su kako bi se primijetila odstupanja i bitne razlike u samim prikazima. Romanička ikonografija uvodi novi doživljaj u prikazivanju životinja u...
Primjena boje u dubokom tisku
Primjena boje u dubokom tisku
Maja Gjajić
Rad teorijski obuhvaća aspekte o boji, njezinoj primjeni te kombiniranim tehnikama u procesu sintetiziranja grafičkog lista. Poliptih pod nazivom Apsorpcije poseže upravo za praktičnom primjenom svih prethodno navedenih teorijskih komponenti. Adicijom različitih tehnika i načina otiskivanja nastale su složene kompozicije koje je potrebno postupno iščitavati, a čiji je svaki korak procesa naveden pojedinačno u radu. Osim tehničke strane izrade, opisan je i idejni koncept rada, ali...
Priređivanje za duhački orkestar
Priređivanje za duhački orkestar
Janja Puljić
U ovom radu želim prikazati duhački orkestar: koja je zastupljenost duhačkih orkestara u Hrvatskoj i svijetu te za taj sastav prezentirati svoj praktični rad. Sadržaj diplomskog rada obuhvaća teorijski i praktični dio. Drugo poglavlje rada sadrži klasifikaciju duhačkih orkestara i povijesni razvoj. U trećem poglavlju, kao primjer duhačkog orkestra prikazan je Puhački orkestar DVD – a Valpovo. Četvrto poglavlje je vlastiti aranžman, a peto poglavlje vlastita skladba. Kod...
Priređivanje za tamburaški orkestar Vlacera iz Suite Maškarada Arama Hačatura
Priređivanje za tamburaški orkestar Vlacera iz Suite Maškarada Arama Hačatura
Ivan Karadža
Suita Maškarada je djelo Arama Hačaturjana koje se sastoji od pet stavaka. Valcer iz suite je prvi stavak izvorno pisan za simfonijski orkestar, a u ovom završnom radu je priređen za tamburaški orkestar. Instrumenti koji se nalaze u priređenoj partituri su: tri bisernice, tri brača, E brač, čelo i bas.
Priređivanje za tamburaški orkestar simfonijske poeme M.P. Musorskog "Noć na goloj planini"
Priređivanje za tamburaški orkestar simfonijske poeme M.P. Musorskog "Noć na goloj planini"
Matko Brekalo
Skladba «Noć na goloj planini» Modesta Musorgskog vrlo je izvođeno simfonijsko djelo, koje je doživjelo mnoge transkripcije i aranžmane. Najpoznatija je obrada ovog djela ona Nikolaja Rimskog-Korsakova, čija se verzija najčešće izvodi. Upravo je ta obrada temelj ovoga rada i transkripcije, koja predstavlja doprinos umjetničkoj tamburaškoj orkestralnoj literaturi. U ovoj je transkripciji tamburaški orkestar maksimalno iskorišten u svakom pogledu te se javljaju nove proširene...
Prizori pretvorbe
Prizori pretvorbe
Siniša Jančikić
Rad se sastoji od sedam samostalnih crteža formalno i tematski povezanih u jednu cjelinu. Crteži su izvedeni olovkom na papiru formata 100x70 cm. U postav su uključena i tri rada manjeg formata te je cjelokupni diplomski rad postavljen u vodoravnome nizu. Ovi crteži su rezultat dugotrajnog procesa suočavanja morfološki kontrastnih likovnih elemenata te istraživanja potencijalne atmosferičnosti i semantičkih vrijednosti kakve mogu proizaći iz takvih međuodnosa. Realistično...
Prostor
Prostor
Marija Matić
Od kad je čovjek nastao, razvijala se i njegova potreba da shvati prostor u kojem se nalazi. S time započinje razvoj čovjekove svijesti, ali i razvoj shvaćanja prostora. Mnoštvo grana će se zabavljati stoljećima prostorom i odnosom na relaciji čovjek-prostor. Tako se susrećemo s teorijama prostora u fizici, likovnoj umjetnosti, filozofiji, psihologiji... Prije svega razvoj spoznaje prostora se događao u svijesti samog čovjeka i bio je uvjetovan njegovom mogućnošću shvaćanja...
Prostor - rekonstrukcija
Prostor - rekonstrukcija
Krunoslav Dundović
Skup radova koji se temelje na vizualnom eksperimentu u mediju digitalnog videa i fotografije objedinjeni su u jednu cjelinu nazvanu ,,Prostor-rekonstrukcija'' kojom pokušavam uspostaviti povijesnu referencu sa žanrom portretnog slikarstva kao jednom od glavnih tema zapadnjačke umjetnosti. Budući da živim u vremenu masovnih medija (televizije, interneta...), u kojem je virtualna stvarnost na neki način zamijenila realnost (zbilju), želja mi je bila prikazati defragmentiranu realnost i...
Prostornost slike
Prostornost slike
Luka Petrak
„Prostornost slike“ čine radovi nastali nekonvencionalnom slikarskom tehnikom, prašenjem asfaltnog praha na sirovo laneno platno. Njima se propituje metaforičnost slikarstva i uspostavljaju dodatna značenja kako na simboličnoj, motivskoj razini tako i na materijalnoj razini slike. U načinu njezina nastanka i u mogućnostima njezine interpretacije.
Prošireni prostor medija u radu Ivana Ladislava Galete
Prošireni prostor medija u radu Ivana Ladislava Galete
Krunoslav Dundović
U diplomskome radu koji nosi naziv ,,Prošireni prostor medija u radu Ivana Ladislava Galete'' objasnio sam i definirao neke koncepte karakteristične za vizualne umjetnosti kao što su: perspektiva, percepcija, iluzija treće dimenzije, format i vrijeme te sam pokušao 33 uspostaviti granicu, a ujedno i pronaći zajedničke točke između medija fotografije, medija filma, medija eksperimentalnog filma i medija proširenog filma za koje smatram da su ključne za razumijevanje i analiziranje...

Pages