master's thesis
Prikaz životinja u romaničkoj umjetnosti

Larisa Baćani (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
The Academy of Arts Osijek
Department of Fine Arts