Paginacija

VIOLINSKI KONCERT
VIOLINSKI KONCERT
Dalibor Samaržija
Rad se sastoji od prikaza razvitka violine kao solističkog instrumenta, te prati razvoj forme koncerta istog. Rad obuhvaća ; kratki prikaz građe i mehanike funkcioniranja instrumenta, tonski raspon i tehnike sviranja te pokrete specifične za ovaj instrument i neke u skupini gudačkih instrumenata, kratku povijest nastanka instrumenta te graditelje koji razvili instrument u sadašnjem obliku, ulogu instrumenta u klasičnoj i modernoj glazbi te prikaz razvoja forme violinskog koncerta kroz...
VIZUALNI IZRAZ OSOBNOG RAZUMIJEVANJA DRUŠTVENIH ULOGA ŽENA
VIZUALNI IZRAZ OSOBNOG RAZUMIJEVANJA DRUŠTVENIH ULOGA ŽENA
Martina Livović
U ovom umjetničkom istraživanju, kroz subjektivnu prizmu, proučavam i preispitujem ulogu žena u društvu. Fokus mi je na privatnoj sferi i na angažmanu u održavanju doma. Rezultat mog likovnog istraživanja čini seriju od pet crteža, načinjenih tehnikom šivanja konca i vune na platno. Budući da moje istraživanje polazi sa subjektivnog stajališta i iz osobnog iskustva, crtežima sam prikazala autoportrete, u aktivnostima vezanim uz održavanje doma. U prvom poglavlju: Likovno...
Vibracije registrirane u dubokom tisku
Vibracije registrirane u dubokom tisku
Ivana Škvorčević
Praktični dio završnog rada je izveden u seriji od pet grafičkih listova, čiji su motivi realizirani pomoću zvuka čije su se vibracije prenosile na matrice i registrirale u različitim grafičkim tehnikama dubokog tiska. Od tehnika su korištene varijante suhe akvatinte, bakropisa, a jedan je rad izveden bez procesa jetkanja kiselinom pomoću nagrizanja soli, što u konačnici također odgovara karakteru umjetnosti multioriginala. Na kraju mogu reći da je ovo više bila posvećenost...
Video umjetnice u Hrvatskoj
Video umjetnice u Hrvatskoj
Marka Grbeša
Uspoređujući sa ostalim granama umjetnosti, video umjetnost i umjetnost novih medija su relativno nove u povijesti umjetnosti. Video umjetnost je svakako jedna od najdemokratičnijih umjetnosti, danas dostupna gotovo svima, omogućujući svima da budu umjetnici. Također, vrlo je pogodna za eksperimentiranje, te se može reći da malo ovisi o galerijskim prostorima. Video umjetnost na prostoru Hrvatske se počinje razvijati sedamdesetih godina, u sklopu eksperimentiranja sa novim...
Volumen u dubokom tisku
Volumen u dubokom tisku
Dajana Karas
Ponekad se javlja potreba da se umjetničkim činom prekorače okviri određenog medija, u svrhu ostvarivanja nekih novih umjetničkih kvaliteta. Ovdje se nastoje istražiti mogućnosti unutar medija grafike. Grafika je likovna disciplina kojom posredno dolazimo do gotovog rezultata: prema skici, ili direktno, izrađuje se matrica, a zatim se ta matrica premazuje bojom i tiska kako bi se dobili otisci. Sam proces tiskanja zahtijeva određenu proceduru. Na kliznu površinu preše stavlja se...
ZNAK KAO IZRAZ JEDINSTVA KONTROLE I SPONTANOSTI
ZNAK KAO IZRAZ JEDINSTVA KONTROLE I SPONTANOSTI
Marija Brašnić
Istraživala sam primjenu pisma, znaka i linije u vizualnoj umjetnosti, odnosno njihovo povezivanje i preklapanje koje vode do specifičnog grafičkog koda nekog umjetnika. Prvi umjetnik koji se detaljnije bavio znakovima i kaligrafijom je Paul Klee. Drugi slikari moderne na vrlo različite načine također koriste znak u svojoj umjetničkoj praksi. Slikani znak kao i ostali znakovi, poprima simboličku funkciju, međutim, on se ne odnosi na jasno ustanovljeno značenje što je posljedica...
Zastupljenost tradicionalnih i suvremenih metoda u nastavi likovne umjetnosti
Zastupljenost tradicionalnih i suvremenih metoda u nastavi likovne umjetnosti
Jelena Barbara Tkalec Bulaić
U ovom radu istražene su tradicionalne i suvremene metode te njihov odnos i učestalost korištenja u nastavi Likovne umjetnosti u srednjim školama grada Osijeka. U tu svrhu provedeno je istraživanje kako bi se ispitala zastupljenost tradicionalnih i suvremenih metoda u nastavi Likovne umjetnosti. S obzirom na potrebe suvremenog društva u školama se potiče primjena suvremenih nastavnih metoda koje su se pokazale učinkovitije, a njihov je cilj usmjerenost na učenika, a ne na...
Zborska djela Samuela Barbera
Zborska djela Samuela Barbera
Katarina Baotić
Nakon što sam se u prosincu 2011. godine prvi put kao pjevač susrela s djelima Samuela Barbera, odlučila sam dublje istražiti njegov život i stvaralački opus. Kao zborski pjevač posebnu pažnju posvetila sam njegovim zborskim djelima, što je i tema ovog diplomskog rada. Diplomski rad donosi pregled Barberova života, glazbenog stvaralaštva i okruženja u kojem je nastalo, a koje je utjecalo na njegov stvaralački rad. U drugom dijelu naveden je i pregled svih Barberovih djela,...
Zgrade vojarni u Osijeku u 19.stoljeću
Zgrade vojarni u Osijeku u 19.stoljeću
Luka Petrak
U ovom sam radu istraživao promjene koje su se odnosile na prenamjenu jedne arhitektonske cjeline u druge svrhe. Tema prenamjene vojnih i rzaličitih industrijskih zgrada nastalih krajem 19. i početkom 20. stoljeća je već duže vrijeme aktualna u raspravama arhitekata, povjesničara umjetnosti, konzervatora, građevinara, gradskih vlasti, različitih institucija i zainteresiranih građana. U radu sam prikazao povjesni nastanak zgrada bivše vojarne/vojarni, današnjeg Campusa....
Zlatno doba američke ilustracije
Zlatno doba američke ilustracije
Igor Dešić
Zlatno doba američke ilustracije je bilo razdoblje izvrsnosti ilustracije u knjigama i časopisima. Za ovakav razvoj i popularnost ilustracije zaslužni su tehnološki napreci koji su prijenos slika u tisak činili jeftinima. Najčešće vremensko ograničenje ovog razdoblja postavlja od 1880.do 1920. godine. U uvodu se propituje status ilustracije danas, koja se često opisuje kao banalna. Ideja ovog rada je istražiti okolnosti jednog razdoblja, utjecaj umjetnosti na svakodnevicu običnog...
Znakovi u dječjem crtežu, art terapija
Znakovi u dječjem crtežu, art terapija
Anja Krajček
Nakon održanih radionica tijekom kojih su nastali praktični radovi štićenika Centra za odgoj i obrazovanje ,,Ivan Štark'' Osijek može se zaključiti kako terapiju ne možemo odvojiti od umjetnosti ili obrnuto. Svaki se pojedinac likovno izražava, bio likovno obrazovan ili ne. Pojedinci koji nakon osnovnoškolskog obrazovanja odluče umjetnički se razvijati i u daljnjem obrazovanju produbljuju svoja saznanja o samoj umjetnosti, ali iz razvijaju neverbalnu komunikaciju sa promatračima...
Čemer
Čemer
Mislav Rotim
Rad Čemer je proizvod moje težnje da estetiku prethodno načinjenog istoimenog stripa prenesem u formu trodimenzionalnih maketa i lutki koje bi se u konačnici koristile u izradi animiranog filma. Stilizirana i karikaturalna izvedba crteža, skulptura i same animacije kontrastna je motivima koji se u Čemeru pojavljuju. Namjera mi je bila da spajanjem suprotnosti uspijem kroz naivnost i donekle humor obraditi motive i teme koje su ozbiljne i ne mogu se predvidjeti iz estetike rada. Strip i...

Paginacija