diplomski rad
Strategije aktivnog učenja u nastavi glazbene kulture

Ana Matković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Odsjek za glazbenu umjetnost
Podaci o radu
NaslovStrategije aktivnog učenja u nastavi glazbene kulture
AutorAna Matković
Voditelj/MentorAntoaneta Radočaj Jerković (mentor)
Sažetak rada
Nastava glazbe, pod nazivom Glazbena kultura u Republici Hrvatskoj i Muzička kultura u Republici Srbiji sastavni je dio jezgrovnog kurikuluma u osnovnoškolskom sustavu. Ciljno je usmjerena kulturnom razvoju uĉenika i razvijanju glazbenog ukusa putem upoznavanja glazbe kroz razliĉite glazbene aktivnosti. Tijekom posljednjih deset godina, nastava Glazbene kulture je okrenuta prema otvorenom kurikulumu i usmjerena je stjecanju brojnih glazbenih znanja, sposobnosti, vještina i stavova, kompetencija. Takav pristup, s uĉenikom u središtu interesa, otvorio je nastavu prema širokoj paleti nastavnih postupaka, metoda, strategija i oblika rada. U teorijskom dijelu utvrĊen je povijesni pregled realizacije glazbene nastave i aktualni naĉin ostvarivanja predmeta Glazbena kultura i Muzička kultura. Izneseni su koncepcijski modeli nastave glazbe u osnovnoj školi te utvrĊene strategije, metode i postupci u aktivnostima glazbenog obrazovanja. Provedenim istraţivanjem sa svhom utvrĊivanja metoda i oblika rada, prisutnosti izvodilaĉkih i projektnih nastavnih aktivnosti te uporabi IKT-a u nastavi Glazbene kulture i Muzičke kulture utvrdili smo prisutnost aktivnog uĉenja u osnovnoškolskoj glazbenoj nastavi. Rezultati istraţivanja ukazali su kako Republike Srbije statistiĉki znaĉajno više navode kako u glazbenoj nastavi aktivno sudjeluju u svim aktivnostima, izvode projekte, pjevaju, a nastavne sadrţaje obraĊuju grupnim radom te kako imaju utjecaj na izbor nastavnog gradiva i kreiranje aktivnosti na nastavnom satu. Uĉenici iz Republike Srbije statistiĉki znaĉajno više navode kako se nastava Muzičke kulture najĉešće ostvaruje frontalnim socijalnim oblikom i usmenim izlaganjem nastavnika. S druge strane, uĉenici iz Republike Hrvatske statistiĉki znaĉajno više navode kako na nastavi Glazbene kulture koriste raĉunalne programe za obradu skladbi i zvukova i/ili za skladanje sviraju, izraţavaju se plesom, te kako dio nastave ostvaruju izvan uĉionice - u kazalištu, na koncertu i sliĉno. Uĉenici iz Republike Hrvatske ukazuju kako ih nastavnici znaĉajno više navode na samostalno istraţivanje o pojedinoj glazbenoj temi i na taj naĉin navode na aktivno uĉenje, sukladno osobnim preferencijama. Iz dobivenih je rezultata utvrĊena je znaĉajna razlika u realizaciji glazbene nastave u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji i aktualizirana je potreba većeg usmjeravanja prema oblicima aktivnog stjecanja znanja i sposobnosti, suvremenim didaktiĉkim strategijama.
Ključne riječiGlazbena nastave u osnovnoškolskom obrazovanju nastava Glazbene kulture nastava Muzičke kulture aktivno učenje
Povjerenstvo za obranuBerislav Jerković (predsjednik povjerenstva)
Tihana Škojo (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Ustrojstvena jedinica niže razineOdsjek za glazbenu umjetnost
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaUMJETNIČKO PODRUČJE
Glazbena umjetnost
Glazbena pedagogija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaGlazbena pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra glazbene pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. mus.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-11
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:134:201737
PohranioMarina Milanović