master's thesis
Metodičke mogućnosti igre u nastavi likovne umjetnosti

Dajana Karas (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
The Academy of Arts in Osijek
Department of Fine Arts