master's thesis
Pjevačke vještine studenata glazbene pedagogije

Eleonora Biočić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Odsjek za glazbenu umjetnost
Metadata
TitlePjevačke vještine studenata glazbene pedagogije
AuthorEleonora Biočić
Mentor(s)Antoaneta Radočaj-Jerković (thesis advisor)
Abstract
Pjevanje je uvijek bilo i bit će prisutno u odgoju i obrazovanju, najprirodnije je glazbeno ponašanje čovjeka, a učenicima je omiljena aktivnost. Ovaj rad podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu autorica pomoću podataka iz literature prikazuje profil glazbenog pedagoga, obrazovanje glazbenog pedagoga, usvajanje glazbenih i pedagoških kompetencija. Uz to, prikazuje i organizaciju studija prema bolonjskom sustavu, ustanove u kojima se obrazuje glazbeni pedagog te primjer studija glazbene pedagogije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Razvoj pjevanja opisan je kroz sustav odgoja i obrazovanja kroz povijest i u Hrvatskoj. Navedeni su osnovne elemente vokalne tehnike te su identificirane ključne pjevačke vještine. U drugom dijelu rada autorica iznosi podatke koje je prikupila tijekom istraživanja. Istraživanjem su obuhvaćeni svi studenti sveučilišnoga preddiplomskog i diplomskog studija glazbene pedagogije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Istraživanje se sastojalo od dva dijela: anketiranje i testiranje studenata. Anketiranje studenata provedeno je u svibnju 2015. godine, a testiranje u lipnju 2015. godine. Istraživanje je služilo da se prikupe podatci kojima će se saznati koliko dobro studenti glazbene pedagogije vladaju pjevačkim vještinama. Na osnovi rezultata istraživanja doneseni su zaključci da studentice bolje vladaju pjevačkim vještinama od studenata, da s obzirom na godine studija, studenti 4. godine preddiplomskog i 1. godine diplomskog studija bolje vladaju pjevačkim vještinama od studenata 1., 2. i 3. godine preddiplomskog studija i da su studenti samokritični kod samoprocjene svojih pjevačkih vještina te da su se strože ocijenili, nego što su njih ocijenili ispitivači.
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Lower level organizational unitsOdsjek za glazbenu umjetnost
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Art of Music
Music Education
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate study of Music Education
Academic title abbreviationmag. mus.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Singing is and will always be present in education. It is the most natural human behaviour in terms of music and is the favourite student activity. This work has two parts. In the first part, the author uses the already existing data to show the profile of the music pedagogue, the education of the music pedagogue as well as the acquisition of musical and educational competencies. The author also shows the organisation of the study in accordance with the Bologna Process, the institutions which educate music pedagogues and the example of the study of music education at the Academy of Arts in Osijek. The development of singing is described by means of the educational system throughout history and in Croatia. The work indicates the basic elements of the vocal technique and identifies the key vocal skills. In the second part, the author presents the data obtained by her own research, including every student of the university undergraduate and graduate studies of music education at the Academy of Arts in Osijek. The research consists of two parts: a student poll and the testing of students. The student poll was carried out in May 2015 and the testing of students in June 2015. The purpose of the research was to collect data which would show the level of the vocal skills of the students of music education. Based on the results of the research, it is concluded that female students possess better vocal skills than male students; that the students of the 4th year of the undergraduate study and the 1st year of the graduate study possess better vocal skills than the students of the 1st, 2nd and 3rd years of the undergraduate study; and that the students are critical of their own vocal skills, making harsher judgments about their vocal skills than those conducting the research.
Parallel keywords (Croatian)glazbena pedagogija pjevanje studenti Hrvatska Umjetnička akademija u Osijeku
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:134:386926
CommitterIvana Furi