master's thesis
Razumijevanje boje s ikonološkog aspekta

Dajana Ososlija (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
The Academy of Arts Osijek
Department of Fine Arts