master's thesis
Način spoznavanja stvarnosti

Marko Babić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Metadata
TitleNačin spoznavanja stvarnosti
AuthorMarko Babić
Mentor(s)Karmela Puljiz (thesis advisor)
Abstract
Način spoznavanja stvarnosti propituje svrhu umjetnosti u društvu i njezin odnos s filozofijom, znanošću i duhovnim učenjima. Rad započinje problemom definicije umjetnosti u odnosu na filozofske prosudbe i suštine umjetničkoga stvaralaštva. Povezivanjem s pitanjima o ljudskoj samosvijesti i spoznaji, rad je proširen prema području znanstvenih i metafizičkih vrijednosti u spoznavanju stvarnosti. Usporedbom znanstvenoga i umjetničkoga pristupa stvaranju teorija i djela, u središnjem dijelu rada naglašena je važnost tehnološkog napretka u prekidu s tradicijom i početkom novoga, modernoga doba. Osvrtom na umjetnike i pokrete moderne umjetnosti koji su se bavili stvaranjem metafizičkih teorija i djela, popraćen je razvoj individualnosti kao potvrde Hegelovog nagovještaja završetka umjetnosti. U posljednjem dijelu rada istražen je utjecaj metafizike završetka na suprotstavljene pokrete i teorije modernizma koji su umjetnost doveli u razdoblje kraja povijesti.
KeywordsDefinition essence self-awareness knowlegde reality art philosophy metaphysics tradition modernism end
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Fine Arts
Art Education
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate study of Fine Arts
Academic title abbreviationmag. educ. art.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
The way of knowing reality is a research on purpose of art to society and it's relationship with philosophy, science and spiritual teachings. Paper begins with the problem of defining the art in relation to philosophical assumptions and the essence of artistic creation. By connecting with the issues of human self-awareness and knowledge, work has expanded to exploring the scientific and metaphysical values in understanding reality. By comparing the difference between scientific and artistic approaches in creating theories and works, the central part of the paper emphasizes the importance of technological progress in a break with tradition and the beginning of a new, modern era. Reference to artists and movements of modern art who have worked to build metaphysical theories and works is accompanied by the development of individuality as confirmation of Hegel's end of art thesis. The last part of the paper deals with the influence of metaphysical ending on the opposing movements and theories of modernism which led the art to the end of history.
Parallel keywords (Croatian)Definicija suština samosvijest spoznaja stvarnost umjetnost filozofija metafizika tradicija modernizam završetak
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:134:689406
CommitterMarina Milanović