master's thesis
NEKI PSIHOLOŠKI ASPEKTI RADA NA KARAKTERU GLUMAČKE ULOGE PREMA POSTAVKAMA «SISTEMA» KONSTANTINA SERGEJEVIČA STANISLAVSKOG

Aleksandra Demše (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
The Academy of Arts Osijek
Department of Theatre