Paginacija

DVOGLASNE INVENCIJE J.S. BACHA
DVOGLASNE INVENCIJE J.S. BACHA
Hrvoje Aušić
J.S.Bach najpoznatiji je i najznačajniji skladatelj razdoblja baroka. Iz njegovog opusa u ovom završnom radu posebno se ističu 15 dvoglasnih invencija koje je skladatelj namijenio u didaktičke svrhe za svojeg sina. Oblikom, invencije se najčešće sastoje od tri dijela. Njihovi se dijelovi određuju prema pojavi teme. Nakon izlaganja teme u prvom dijelu i njegovom imitacijom, u drugom dijelu tema se najčešće javlja u paralelnom ili dominantnom tonalitetu. U tom dijelu, Bach pokazuje...
Dekompozicija tijela u mojoj grafici
Dekompozicija tijela u mojoj grafici
Mirjana Pjevac
Rad prikazuje opis skupine umjetničkih djela izrađenih za potrebe završnog rada. U nastojanjima za izražavanjem ekspresije u mojoj grafici kao ključni element koristim dekompoziciju ljudskog lika. Napominjem da se ona na pojedinim radovima odvija s desna na lijevo, pa se može očitavati kao suprotan proces, nastajanje. Na grafičkim listovima nastojim prikaz tijela, putem namjerne i postupne promjene, kroz niz faza, dovesti do nestajanja. Odnosno želim na sebi svojstven način...
Dinamizam forme
Dinamizam forme
Tina Radovanić
Stvaranjem nečega dinamičnoga prikazujem svijet kako je u mojoj glavi, svijet koji je skriven iza stvarnoga svijeta. Pronalaženjem "sebe" sam izbacila sve uobičajene asocijacije na stvarni pogled na svijet te stvaram neobičnu dinamiku pokreta mrlja, slaganje oblika na postojeće mrlje kojima se igram i pokušavam prikazati optičku igru u oku promatrača. Moje slike nemaju nikakav dodir sa stvarnošću, prirodom ili poviješću i zato nam ne otkrivaju prepoznatljive detalje ili naznake...
Doživljaj i uloga ljepote u likovnoj umjetnosti baroknog razdoblja
Doživljaj i uloga ljepote u likovnoj umjetnosti baroknog razdoblja
Sheron Pimpi - Steiner
Tema ovog diplomskog rada bavi se istraživanjem estetike u likovnoj umjetnosti, odnosno istražuje doživljaj i poimanje ljepote. Uporište istraživanja je u naturalističkom stilu 17. stoljeća (Michelangelo Merisi de Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Bernardo Strozzi i Diego Velazques), odnosno razdoblju intenzivnog promišljanja o estetici, koja je i pojmovno definirana urazdoblju baroka. Tijekom navedenog razdoblja primjećuju se i odstupanja od...
Dramsko - lutkarska adaptacija romana "Slika Doriana Graya" Oscara Wildea
Dramsko - lutkarska adaptacija romana "Slika Doriana Graya" Oscara Wildea
Antonija Pintarić
Gluma kao zanat podrazumijeva otkrivanje i suočavanje pojedinca sa svojim psihofizičkim sposobnostima i ograničenjima, te pokušavanje proširivanja svojih mogućnosti kako bi igrom publici prenio neku poruku. Lutkarstvo podrazumijeva ista pravila, ali usmjerena na lutku. Animator treba prenijeti svu svoju pozornost na lutkine mogućnosti. Njegov tjelesni i glasovni instrument postaje sredstvom kojim lutki udahnjuje život. Sva pažnja izvođača i publike usmjerena je na lutku. Kao što...
Drvo kao materijal u suvremenoj skulpturi
Drvo kao materijal u suvremenoj skulpturi
Vjekoslav Filipović
Drvo za razliku od većine drugih materijala nastaje od živoga bića. Materijal je koji doprinosi čovječanstvu tijekom svojega postojanja i rasta, ali i nakon njegova životnog ciklusa. U ovome diplomskom radu misao vodilja mi je bila pisati o drvetu kao materijalu kojega iznimno poštujem i njegovom položaju u suvremenoj skulpturi. Kroz istraživanje navedene teme „Drvo kao materijal u suvremenoj skulpturi“ naišao sam na zanimljive podatke o ekološkoj važnosti, otpornosti i...
Duboki tisak i alternativni fotografski procesi
Duboki tisak i alternativni fotografski procesi
Suzana Ososlija
U svom završnom radu bavim se motivima koje izvodim u grafičkim tehnikama dubokog tiska i alternativne fotografske metode, cijanotipije. Za motiv izabrane su tri biljke iz korovne flore, kojima želim vizualizirati i osvijestiti problematiku shvaćanja u kojem se određena prirodna pojava tretira kao nešto isključivo loše. Biljke koje sam prikazala u svom završnom radu izabrala sam prema njihovoj rasprostranjenosti te naizgled neprimjetnom izgledu, a mogla sam ih vidjeti i u njihovom...
EGZISTENCIJALIZAM IZRAŽEN KROZ PROCESUALNOST DUBOKOG TISKA
EGZISTENCIJALIZAM IZRAŽEN KROZ PROCESUALNOST DUBOKOG TISKA
Jasmin Mišković
Diplomski rad temelji se na vizualno-tehničkom eksperimentu u grafičkim tehnikama dubokog tiska. Seriju od sedam grafičkih listova koji tvore tri rada različitih formata izvedbeno i tematski povezuje propitivanje egzistencijalne problematike. U uvodu je objašnjen filozofski pravac egzistencijalizam i njegov utjecaj na umjetnost, kako u prošlosti tako i danas. Svaki rad je zasebno analiziran i objašnjena je njegova simbolika koja je objedinjena zajedničkom temom egzistencijalizma.
EKSPERIMENT U TEHNIKAMA DUBOKOG TISKA
EKSPERIMENT U TEHNIKAMA DUBOKOG TISKA
Ana Beljan
Krenuvši od teme diplomskog rada ukratko sam objasnila područje znanstvenog i likovnog eksperimenta koje obuhvaća medij grafike. Istraživačko-eksperimentalni dio rezultirao ovim diplomskim radovima kojima sam prolazila kroz proces nastanka od skice do krajnjeg rezultata, gotovog grafičkog lista. Kroz daljnji tekst objašnjavam proces nastanka grafike po etapama, tehnički opis izvedbe dubokog tiska koji pratim i dokumentiram fotografijama. Kod promatrača želim osvijestiti osjećaj za...
EKSPERIMENTOM DO UMJETNOSTI KROZ PREDSTAVU FRAGILE
EKSPERIMENTOM DO UMJETNOSTI KROZ PREDSTAVU FRAGILE
Hana Kunić
U svom pisanom diplomskom radu, studentica Hana Kunić otvara pitanje kreiranja umjetnosti – kako ona nastaje, kojim sredstvima i na koji način? Osobnu potragu do umjetnosti opisuje proces stvaranja eksperimentalne predstave Fragile. Predstava je nastala u sklopu europskog lutkarskog projekta All Strings Attached, u kojoj je Umjetnička akademija u Osijeku, točnije odsjek za Kazališnu umjetnost, predstavljala Hrvatsku. Nastavnici iz lutkarstva, zajedno sa studentima druge godine...
ETIKA I ESTETIKA
ETIKA I ESTETIKA
Romana Ban
U želji da svojim radom osvijestim publiku o raznim utjecajima masmedija na djecu i mlade, etika i estetika nameću mi se same po sebi, jer likovna umjetnost i masmediji gotovo da ne postoje bez ova dva pojma. Simbioza ovih filozofskih disciplina korisna je kako za promišljanje o umjetnosti, tako i za umjetničko djelovanje, pasivno ili aktivno. Uz mnoštvo negativnih aspekata, novi mediji nude nam pogled u sve zakutke svijeta, dajući nam mogućnost da javno iznesemo svoja promišljanja i...
EZOPOVE BASNE
EZOPOVE BASNE
Dino Čokljat
Ovaj diplomski rad „Ezopove basne“ u uvodu iznosi određene ideje o poruci i višeslojnosti Ezopovih basni koje intrigiraju svojom oštrom kritikom društva i ponašanja čovjeka, a koja se krije iza humora. Želja je izraziti kroz ilustraciju aktualnost Ezopove misli sve do danas.Teško je bilo i napraviti odabir basni za ilustracije. Odabrano je ukupno jedanaest basni, a za njih je napravljeno isto toliko ilustracija. Koristio sam kombiniranje više raznih tehnika, od...

Paginacija