Paginacija

Tragovi pokreta-vizualizacija i procesualnost
Tragovi pokreta-vizualizacija i procesualnost
Mia Štark
Meditativnost i usmjeravanje pažnje na osjetilo dodira i sluha prve su najvažnije stavke ovoga rada. Pridavanje važnosti navedenim osjetilima rezultiralo je izražavanjem crtežom i pokretom. U procesu stvaranja crteža događali su se svojevrsni sukobi: um, dvodimenzionalnost, crtež usuprot tijela, trodimenzionalnosti i pokreta. Taj osobni proces izražen je kroz crtež. Uz to razmatran je suodnos i suživot izvedbene i vizualne umjetnosti, te baratanje mogućnostima koje nude obje....
Trsatski zmaj
Trsatski zmaj
Andrea Špindel
Grad Rijeka. Uistinu nisam mnogo znala o tom gradu dok se do prije godinu i pol dana nisam u njega doselila i zaposlila se u Gradsko kazalište lutaka kao glumica- lutkarica. Ne zadugo od mojeg zaposlenja, točnije, nakon samo tri mjeseca rada u tom kazalištu i ne baš dobrog poznavanja ansambla, dvojica kolega David Petrović i Alex Đaković su me pitali želim li im pomoći u radu na novoj predstavi. Oni bi se prihvatili pisanja scenarija a potom i režije, dok bismo kolega Goran Zelić...
U domu medija
U domu medija
Ivan Matančević
Kompleksnost prirode odnosno karaktera medija televizije je vidljiva na primjeru njezine sveprisutnosti u oblikovanju svijesti o prostoru i vremenu kojemu pripadamo.Televizija nam u isto vrijeme omogućava istovremenost i prisutnost što se mogu navesti kao pozitivne posljedice medija dok je s druge strane jednosmjerna komunikacija njezina negativna posljedica. Protagonisti priče postavljeni su ispred Tv-a koji je ujedno i jedini izvor svijetla. Svijetlost i ton televizije daje nam...
ULOGA KLAVIRSKOGA SURADNIKA U RADU S PJEVAČKIM ZBOROM
ULOGA KLAVIRSKOGA SURADNIKA U RADU S PJEVAČKIM ZBOROM
Zvonimir Glibušić
U ovom se radu obrađuje tema uloge klavirskoga suradnika u radu s dječjim pjevačkim zborom. U pripremi i tijekom praktičnog rada na skladbama za dječji zbor uz klavirsku pratnju analizirani su notni materijali i relevantna literatura na ovu temu. Uloga klavirskoga suradnika u radu s pjevačkim zborom mijenjala se kroz povijest. Klavirska pratnja predstavljala je praćenje sebe i praćenje drugih osoba, a u doba Schuberta je umjetnost korepeticije postala psihološko uporište za...
USPOREDBA RAZLIČITIH PRIMJERA RAZVOJA PRIKAZA LJUDSKOG LIKA I PROSTORA U DJEČJEM CRTEŽU
USPOREDBA RAZLIČITIH PRIMJERA RAZVOJA PRIKAZA LJUDSKOG LIKA I PROSTORA U DJEČJEM CRTEŽU
Jasmin Mišković
U ovome diplomskom radu prikazane su i objašnjene karakteristike razvoja ljudskog lika i prostora u djeĉjem crtežu po dobnim skupinama. Poĉetak likovnog izražavanja kod djece javlja se već u prvoj godini njihova života. U tom likovnom razdoblju djeĉji likovni izraz je "sluĉajan" te je oblikovan motorikom ruke. Crtanje je bilješka motorne koordinacije i likovni radovi su ispunjeni nasumiĉnim udarnim, titrajnim, kružnim i polukružnim crtama. Ubrzo nakon prve godine života javlja...
UTJECAJ INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POUČAVANJU LIKOVNE UMJETNOSTI
UTJECAJ INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POUČAVANJU LIKOVNE UMJETNOSTI
Ljerka Bubalo
Na metode kojima se nastavnici koriste kako bi prenijeli sadržaj učenicima uvelike je utjecala informatička tehnologija. Nastavni sadržaji od sada su dostupni ne samo u učionici nego jednako tako i izvan nje. Raznolikim mogućnostima informatička tehnologija nastavu predmeta likovne umjetnosti čini zanimljivom, a učenici su aktivni sudionici nastavnog procesa. Rad donosi uvid u mogućnosti korištenja informatičke tehnologije u predmetu Likovne umjetnosti kao i prednosti i...
Uloga elektronske opreme u nastavi glazbe
Uloga elektronske opreme u nastavi glazbe
Tin Tonković
Ovaj diplomski rad se zasniva na istraživanju provedenom u vremenu od travnja do svibnja ove godine vezanom za zastupljenost elektronske opreme u nastavi glazbe. Kako bi se bolje shvatio potencijal elektronske opreme u nastavi, u radu je dan povijesni pregled razvoja elektronike u glazbi. Glavni dio rada se odnosi na upotrebu elektronske opreme u nastavi te na samom kraju imamo pregled dostupnih računalnih alata za obradu zvuka. Kao posljedica istraživanja oko zastupljenosti elektronske...
Uloga performansa u umjetničkom izrazu Satana Panonskog
Uloga performansa u umjetničkom izrazu Satana Panonskog
Dina Lukić
Ivica Čuljak rođen je 1960. u slavonskom selu Ceriću. Proživljava buran pubertet; nekoliko mjeseci proveo je na psihijatriji a u drugom razredu gimnazije, prekida školovanje i odlazi u Njemačku, gdje upoznaje punk i body art performans. Povratkom u Vinkovce, započinje širiti utjecaj punka i svoje umjetničko djelovanje kao vokal benda Pogreb X. U samoobrani ubija jednog od lokalnih mafijaša 1981. , i biva osuđen na dvanaest godina liječenja i čuvanja u PU Popovača. Uz naklonost...
Umjetničko i funkcionalno pjevanje u nastavi glazbene kulture
Umjetničko i funkcionalno pjevanje u nastavi glazbene kulture
Dorijana Škoro
Kronološki promatrajući razvoj odgoja i obrazovanja uviđamo da glazba u njemu ima veliko značenje i ulogu. Uz nju, usko je vezana svima omiljena aktivnost - pjevanje. Pjevanje se smatra i načinom izražavanja ljudskog stanja ili emocija. Kroz ovaj rad autorica obrađuje povijesni pregled položaja pjevanja u nastavi glazbene kulture, ulogu pjevanja u školi, nastavi glazbene kulture i ostalim nastavnim predmetima. Pomoću podataka iz navedene literature, naglasak stavlja na umjetničko...
Uniformiranost karaktera
Uniformiranost karaktera
Josip Kovačević
Idejni koncept svog rada počeo sam konstruirati razmišljajući o današnjem statusu radnika i poslodavca. Njihov karakter komunikacije i kontrast osobina. U svom radu vežem dva neregistrirana subjekta koja se razlikuju po karakteru lica i karakteru uniforme. Ono što ih čini istim je odabir paleta boja, podloga i format rada. Ostali elementi na radu kao linija, ploha, karakter obrade teksture je potpuno drugačiji. Ideja mi je približiti, proširiti način gledanja na radničku klasu...
Utjecaj medija na dječje likovno stvaralaštvo
Utjecaj medija na dječje likovno stvaralaštvo
Romana Ban
U današnje vrijeme kad su mediji naša svakodnevnica te utječu na sve što radimo i što jesmo, dolazimo do pitanja kako oni utječu na djecu i njihovo likovno stvaralaštvo? Djeca putem likovnog izražavanja zadovoljavaju svoje psihološke potrebe za postizanjem (uspjeha i priznanja), oslobađaju se frustracija i stresa, slikom pričaju svoju priču, prenose doživljaje, uzbuđenja i emocije. (Ivančević i Turković, 2001) Da bismo mogli razumjeti produkte dječjeg likovnog...
VINSKA SINFONIJA S ORKESTRALNOG GLEDIŠTA
VINSKA SINFONIJA S ORKESTRALNOG GLEDIŠTA
Jurica Perharić
Skladba „Vinska simfonija”, skladatelja Davora Bobića, je prva četverostavačna simfonija koja je napisana za tamburaški orkestar.Kroz četiri stavka ove simfonije skladatelj nam na slikovit i efektan način, kroz glazbu, dočarava osobne doživljaje Enjigijevog imanja, rada i međusobnog druženja.Posebnost ove skladbe je u tome što je skladatelj spojio tambure s puhačkim korpusom i udaraljkama koji zajedno čine jedinstveni orkestar koji možemo nazvati tamburaškom filharmonijom....

Paginacija