diplomski rad
Doživljaj i uloga ljepote u likovnoj umjetnosti baroknog razdoblja

Sheron Pimpi - Steiner (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Odsjek za likovnu umjetnost