diplomski rad
Sonata i funkcijska harmonija
istraživanje tonaliteta kroz stilove

Marina Ban (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Odsjek za glazbenu umjetnost