diplomski rad
Motivacija za nastavnička zanimanja u umjetničkom području

Majda Milinović (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Odsjek za glazbenu umjetnost
Podaci o radu
NaslovMotivacija za nastavnička zanimanja u umjetničkom području
AutorMajda Milinović
Voditelj/MentorAntoaneta Radočaj-Jerković (mentor)
Sažetak rada
Nastavnik je najvažniji čimbenik kvalitete svake nastave, pa tako i nastave glazbe. Od vremena Komenskog nastavničkom zvanju pripisuju se brojni pozitivni, altruistički motivacijski faktori. Slovenski pjesnik Davorin Trstenjak ističe kako bez ljubavi nitko ne ulazi u Hram prosvjete, jer će biti nesretan, što govori u prilog tezi da su za odabir nastavničkog poziva osim neupitne stručnosti potrebne i filantropske težnje i motivi. Za potrebe rada provedeno je istraživanje kojim se želi identificirati motivacijske čimbenike koji se javljaju kod studenata umjetničkih područja i koji su utjecali na odabir njihova budućeg, nastavničkog zanimanja. Riječ je o primijenjenom istraživanju koje za cilj ima spoznati koji su čimbenici motivirali studente za odabir nastavničkog zanimanja iz područja umjetnosti. Provedeno je na uzorku studenata preddiplomskih i diplomskih studija odsjeka za glazbenu i likovnu umjetnost, točnije studenata Glazbene pedagogije, Klavira, Pjevanja, te Likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku (N=86). Rezultati su pokazali da su najvažniji čimbenici za izbor nastavničkog zanimanja u umjetničkom području vlastite kompetencije i sposobnosti za poučavanje, rad s djecom i adolescentima, djelovanje na budućnost djece i adolescenata, prenošenje specifičnih znanja na djecu i adolescente, doprinos razvoju društva, samodjelotvornost - težnja za postizanjem osobnog uspjeha, te mobilnost zanimanja. Istraživanjem je utvrđeno i kako je većina ispitanika prilično/izrazito zadovoljna izborom profesije i studija.
Ključne riječimotivacija motivacijski ĉimbenici umjetniĉko podruĉje nastavniĉka profesija zadovoljstvo studijem zadovoljstvo izborom nastavniĉke profesije
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Ustrojstvena jedinica niže razineOdsjek za glazbenu umjetnost
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaUMJETNIČKO PODRUČJE
Glazbena umjetnost
Glazbena pedagogija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaGlazbena pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra glazbene pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. mus.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
A teacher is the most important quality factor of every teaching, including teaching music. From the time of Komenski many positive, altruistic motivational factors have been attributed to teaching profession. Slovenian poet Davorin Trstenjak points out that without love nobody should enter into the temple of education because they will be unhappy, which speaks volumes for the thesis that choosing a life of an educator, with its corresponding professionalism, requires also philantropic aspirations and motives. For the purpose of this thesis, a study was carried out with the goal to identify motivational factors that occur in students of artistic studies and that have influenced the choice of their future, the teaching profession. It is an applied research study that aims to find out which factors have motivated students to choose the teaching profession in arts. The research was conducted among a sample of undergraduate and graduate students of the Department of Music and Fine Arts, specifically students of Musical Pedagogy, Piano, Singing and Fine Arts Academy in Osijek (N=86). The results showed that the most important factors for the selection of the teaching profession in the artistic area are their own competence and ability to teach, work with children and adolescents, effects on the future of children and adolescents, the transfer of specific knowledge on children and adolescents, contributing to the development of society, self-efficacythe pursuit of achieving personal success and mobility occupations.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)motivation motivational factors artistic domain teaching profession satisfaction with the study satisfaction with the choice of the teaching profession
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:134:037173
PohranioIvana Furi