završni rad
SOLISTIČKI RECITAL

Slavica Serenčeš (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Odsjek za glazbenu umjetnost